Склад і функції біосфери

Біосфера (від гр.»Біос»- життя + гр.»Сфера»- куля) – частина оболонки Землі, населена живими організмами.
Біогеоценози є елементарною структурою біосфери. Сама біосфера, що складається із сукупності всіх біогеоценозів (екосистем), розглядається як велика екологічна система – біосфера – вищий рівень організації життя на Землі. Вчення про біосферу створено академіком В. І. Вернадським (1863-1945).
На планеті Земля розрізняють кілька геосфер.

Літосфера (гр.»Літос»- камінь) – зовнішня тверда оболонка земної кулі.
Гідросфера – всі океани, моря, складові 70,8 % Землі.
Атмосфера – простягається вгору до 100 км. У ній виділяють:
тропосферу (від гр.»стежка»- зміна), яка включає зважені в повітрі водяні пари, що переміщаються при нерівномірному нагріванні поверхні Землі;
стратосфера (від лат.»стратум»- шар) до 100 км заввишки. У її кордонів вгорі виникають північні сяйва, на висоті 15-35 км – озоновий екран;
іоносфера – розташована вище стратосфери. Біосфера охоплює верхню частину літосфери, всю гідросферу і нижню частину атмосфери – тропосферу. Найбільш населена сама ннжняя частина тропосфери. Межі життя – нижня проходить по літосфері на глибині 2-3 км; верхня – по верхній частині тропосфери.
Біосфера складається з живого і неживого компонентів. Сукупність усіх живих організмів нашої планети утворює живе речовина біосфери.
Жива речовина виконує на біосфері такі біогеохімічні функції:
газову – поглинає і гази;
окислювально – відновну – окисляє, наприклад, вуглеводи до вуглекислого газу та відновлює його вуглеводів;
концентраційну – організми – концентратори накопичують у тілах і кістяках азот, фосфор, кремній, кальцій, магній.
В результаті виконання цих функцій жива речовина створює і підтримує компоненти біосфери.

Посилання на основну публікацію