Систематичні групи рослин

Для зручності вивчення організми кожного царства розподіляють на групи. Найбільші групи царства рослин названі відділами. Всі рослини, а їх близько 350 тис. видів, входять до складу 15 відділів. Рослини, з будовою і життєдіяльністю яких ми вже познайомилися, виділені у відділ квіткових, або покритонасінних. Основні загальні ознаки об’єднання їх в один відділ – освіта у них квіток і плодів. Важлива особливість квіткових рослин наявність подвійного запліднення.

Класифікацією (розподілом) організмів за групами займається наука систематика, основоположником якої був шведський вчений-натураліст Карл Лінней. Виділені групи організмів розташовують по системі, тобто в певному порядку (класифікують їх).

Систематичні групи рослин
Систематичні групи рослин

Як ви вже знаєте, квіткові рослини розрізняються між собою за будовою вегетативних та генеративних органів. Однак є ознаки, на основі яких їх розподілили у дві великі групи – класи: клас дводольних і клас однодольних.

Посилання на основну публікацію