1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Система тваринного світу та поняття в зоології

Система тваринного світу та поняття в зоології

Систематика – наука про різноманітність живої матерії, займається класифікацією організмів для побудови системи, що відображає їх родинні, або генеалогічні, зв’язку. У сучасній систематиці тварин використовуються не тільки морфологічні особливості, але й фізіологічні, генетичні, біохімічні, екологічні, географічні. Таким чином, систематика, з одного боку, базується на досягненнях багатьох біологічних дисциплін, а з іншого -сприяє їх розвитку.

Основними систематичними категоріями в класифікації живіт -ного світу, починаючи з XIX в, прийняті: тип (Phylum), клас (Classis), загін (Ordo), сімейство (Familia), рід (Genus) і вид (Species). Надалі додалися вищі категорії: розділи (Divisio), царства (Regnum). В міру ускладнення системи тваринного світу знадобилося введення додаткових систематичних категорій, з приставкою sub – під і super – над, наприклад: надклас (Superclassis), підклас (Subclassis) і т. П.

Виділення самих вищих систематичних категорій базується на ознаках рівня організації (одноклітинні – багатоклітинні; первічнополостниє – вториннопорожнинних). Характеристика типів тварин включає план будови, тобто особливості симетрії і загальної мор -фологіческой архітектоніки.

Основний систематичної одиницею або таксоном є вид, для позначення якого використовують бінарну номенклатуру К. Ліннея. Існує наступна система тваринного світу: Царство Тварини (Animalia)

Подцарство Найпростіші, або Одноклітинні (Protozoa)

Тип Саркомастігофори (Sarcomastigophora)

Тип Апікомплексні (Apicomplexa)

Тип міксоспорідій (Myxozoa)

Тип микроспоридий (Microspora)

Тип Інфузорії (Ciliophora)

Тип Лабірінтули (Labirinthomorpha)

Тип Асцетоспорідіі (Ascetospora)

Подцарство Багатоклітинні (Metazoa)

Надраздел Фагоцітеллообразние (Phagocytellozoa)

Тип Пластинчасті (Placozoa)

Надраздел Паразоі (Parazoa)

Тип Губки (Porifera, або Spongia)

Надраздел Еуметазоі (Eumetazoa)

Розділ Променисті (Radiata)

Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata)

Тип Гребневики (Ctenophora)

Розділ двустороннесимметрічних (Bilateria)

Підрозділ бесполостной (Acoelomata)

Тип Плоскі черви (Plathelminthes)

Тип Нематгельмінти (Nemathelminthes)

Тип Немертини (Nemertini)

Підрозділ вториннопорожнинних (Coelomata)

Тип Кільчасті черви (Annelida)

Тип Молюски (Mollusca)

Тип оніхофор (Onychophora)

Тип Членистоногі (Arthropoda)

Тип Погонофори (Pogonophora)

Тип щупальцевих (Tentaculata)

Тип Щетінкочелюстниє (Chaetognatha)

Тип Иглокожие (Echinodermata)

Тип Напівхордові (Hemichordata)

Тип Хордові (Chordata)

Тварина царство поділяють на два подцарства: подцарство Одноклітинні (Protozoa) і подцарство Багатоклітинні (Metazoa). У відповідності до системи А. В. Іванова, Metazoa поділені на три над -Розділ. Перший надраздел – Фагоцітеллозоі, або Фагоцітеллообразние (Phagocytellozoa), – включає найпримітивніших багатоклітинних зі слабкою диференціацією клітин. Другий надраздел – Паразоі (Раrazoa) представляє також нізкоорганізованних багатоклітинних, з великою різноманітністю клітин, однак без оформлених органів і тканин. Третій надраздел – Еуметазоі (Eumetazoa) являє собою вищих багатоклітинних з диференційованими тканинами та органами. У межах останнього надраздела виділяють два розділи – Променисті (Radiata) і Двустороннсімметрічние, або Білатеральні (Bilateria). Променисті володіють радіальної симетрією, при якій через тіло тварин можна провести декілька площин, що поділяють його на одина -ковие ділянки з повторюваними органами. Цей тип симетрії характерний для малорухомих і прикріплених форм. Всі радіальні складаються з двох шарів клітин: ектодерми (зовнішнього) і ентодерми (внутрішнього), тому їх ще називають двошаровий (Diblastica).

Тіло білатеральних тварин можна поділити лише однією площиною на дві симетричні половини. Bilateria відноситься до тришаровим тваринам, у яких всі органи розвиваються з трьох зародкових листків: зовнішнього – ектодерми, внутрішнього – ентодерми і середнього – мезодерми. Розділ білатеральних тварин включає два підрозділи: бесполостной (Acoelomata) і вториннопорожнинних (Coelomata). У першому проміжки між органами заповнені паренхіматозними клітинами, іноді частково резорбироваться, а у другому є вторинна порожнина тіла, вистелена мезодермальні епітелієм. Соеlomata – багатоклітинні тварини з високим рівнем організації. До них відноситься 10 типів з двох наведених в системі. Целомічних тварин А.В. Іванов поділяє на п’ять надтип: надтип трохофорних (Trochozoa), до яких відносяться кільчасті черви, молюски, членистоногі та онихофори, надтип щупальцевих (Tentaculata), надтип Щетінкочелюстниє (Chaetognatha), надтип погонофори (Pogonophora), надтип Вторічноротих (Deuterostomia), що включають голкошкірих , напівхордових і хордових.

Це доповнення до системи відображає філогенетичні зв’язки між типами. В курсі зоології безхребетних з 24 типів вивчається 22, так як предметом вивчення зоології хребетних будуть ще два типи: Напівхордові і Хордові. Виклад матеріалу в підручнику буде відповідати систематичного порядку.

Всі тварини, розвиваючись проходять стадії зиготи, однослойного зародка або бластули, двошарового зародка або гаструли. Остання являє собою мішок, що складається з двох шарів клітин (екто- і ентодерми). Внутрішня порожнина гаструли має отвір, зване бластопором або первинним ротом зародка. Надалі в одних він стає ротом дорослої тварини (первичноротих тварини – плоскі, круглі, кільчасті черви, членистоногі, молюски), а у інших заростає або перетворюється в анальний отвір, а рот виникає на протилежній стороні тіла (Вториннороті тварини – голкошкірі і хордові) .

Майже всі тварини є гетеротрофами, тобто харчуються готовими органічними речовинами рослинного і тваринного походження. Своєрідним винятком є деякі жгутіконосци, що володіють хлоропластами, т.е вони можуть використовувати енергію сонячного світла здійснювати реакцію фотосинтезу (автотрофи). Але на відміну від рослин ці організми поподя в місця, позбавлені сонячного світла починають харчуватися готовими органічними речовинами, тобто гетеротрофно. Чергування автотрофного і гетеротрофного харчування називається міксотрофное або автогетеротрофним.

Способи ж харчування розрізняють наступні: голофітний – як типова рослина за допомогою реакції фотосинтезу; голозойное – як типове тварина харчування готовою їжею.

Типів розмноження у тварин два: безстатеве і статеве. До безстатевого відносять: поділ на 2 частини (у більшості найпростіших), мерогонія або шизогонія – множинне розподіл (споровики, вольвокс, полістомелла) і брунькування – зустрічається рідко у деяких сисних інфузорій і кишковопорожнинних. До статевою відносять копуляцію – злиття гамет з утворенням зиготи (це звичайне статеве розмноження у більшості видів тварин) і кон’югацію – статевий процес полягає в обміні частинами генетичної інформації (відзначається тільки у інфузорій). Кон’югація називається статевим процесом, а не розмноженням так як в результаті цього процесу не відбувається збільшення кількості особин. Але коньюгации все ж відносять до статевого розмноження так як всеж відбувається перемішування генів і виникнення нових генотипів, що підвищує ймовірність виживання організму в природі.

ПОДІЛИТИСЯ: