Синтез білка

Синтез білка і фотосинтез відносяться до реакцій пластичного обміну. Синтез білків найбільш активно протікає в молодих зростаючих клітинах. Основна роль у визначенні структури білків належить ДНК. Відрізок ДНК, що містить інформацію про структуру одного білка, називають геном. У молекулі ДНК закодована послідовність амінокислот про білку у вигляді виразно поєднаних нуклеотидів. Сутність коду ДНК полягає в тому, що кожній амінокислоті відповідає ділянка гена з трьох поруч стоять нуклеотидів – триплет. Різних амінокислот 20, число можливих поєднань з 4 нуклеотидів по 3 дорівнює 64. Отже, триплетів з надлишком вистачає для кодування всіх амінокислот.

Етапи біосинтезу білка:
Транскрипція – процес синтезу на одній з ланцюгів молекули ДНК молекули і-РНК за принципом комплементарності. Процес відбувається не на всій молекулі ДНК одночасно, а на невеликому її ділянці, відповідному одному гену.
Трансляція – переклад інформації з молекули і-РНК в послідовність амінокислот поліпептидного ланцюга, відбувається в цитоплазмі.

Молекула і-РНК доставляється за допомогою особливого білка-ферменту з ядра до рибосом. Рибосома переміщається по молекулі і-РНК переривчасто, триплет за кодоном. У міру переміщення рибосоми до поліпептидного ланцюжку одна за одною приєднуються амінокислоти. Точна відповідність амінокислоти триплети забезпечує т-РНК (транспортна РНК). Для кожної амінокислоти існує своя т-РНК, один з кодонів якої (антикодон) комплементаріїв певного триплети і-РНК.

Конфігурація т-РНК нагадує лист конюшини. До»черешка»аркуша приєднується певна амінокислота, а на»верхівці аркуша»розташований кодовий триплет нуклеотидів, що відповідає даній амінокислоті. На одній нитки-РНК може одночасно розташовуватися кілька рибосом, утворюючи поліс.
Біосинтез білка – складний багатоступінчастий процес, що представляє ланцюг реакцій, що протікають за принципом матричного синтезу. Суть реакцій матричного синтезу полягає в тому, що нові молекули білка синтезуються в точній відповідності з планом, закладеним у структурі молекул ДНК.

Посилання на основну публікацію