Синтез білка за участю рибосом

На мембранах ендоплазматичної мережі знаходяться інші органели-рибосоми, за участю яких відбувається синтез білків. Важливими органоїдами є лізосоми, активно впливають на процеси внутрішньоклітинного травлення.

При захопленні цитоплазмою поживних речовин, лізосоми зливаються з ними і утворюють травну вакуоль.

У ній лізосоми за допомогою гідролітичних ферментів переробляють речовини, роблячи їх засвоюваними для клітини. Непотрібні відходи виштовхуються за межі цитоплазми.

Спеціальний органоїд – пластинчастий комплекс Гольджі займається накопиченням і упаковкою синтезованих речовин, а також виведенням назовні продуктів життєдіяльності.

Наступні органели – це мітохондрії, які постачають кожну клітину і весь організм енергією у вигляді аденозинтрифосфату (АТФ) — універсального палива всієї живої матерії.

Ця енергія є матеріальною основою для виконання фізіологічних процесів в рамках спадкової програми організму. Найважливіше місце в ній займає синтез білків. Цей незвичайний процес життєдіяльності виконується по строго певним етапам.

Головна роль у визначенні характеру створюються білків належить молекулам дезоксирибонуклеїнової кислоти, яка знаходиться в клітинному ядрі. А ось синтез білків відбувається в цитоплазмі і здійснюється вже за допомогою молекули інформаційної рибонуклеїнової кислоти (іРНК).

Спочатку інформаційна РНК синтезується на ДНК і точно копіює одну з її двох спіралей. Потім за допомогою ферментів відбувається процес синтезу РНК на одній з ланцюжків ДНК. При цьому інформація, що міститься в молекулах ДНК, точно переписується на молекули РНК, які після синтезу направляються в цитоплазму до рибосомів.

Таким чином, інформаційні РНК виконують функцію своєрідних матриць для синтезу білка. Знайшовши рибосому, інформаційна РНК комунікує з нею і змушує працювати за програмою, записаною на молекулі.

Посилання на основну публікацію