Синтетична теорія еволюції і дослідження Четверикова

Поява генетики стало причиною кризи дарвінізму – висловлювалося безліч ідей про незалежність еволюції від факторів зовнішнього середовища.

Але, завдяки роботам Томаса Моргана, який довів важливість постійного накопичення змін в геномі під дією мутагенних чинників для подальших глобальних змін виду, вчені погодилися з ідеями об’єднання генетики і дарвінізму.

Була сформована синтетична теорія еволюції (СТЕ). Саме вона сьогодні є найбільш опрацьовану систему уявлень про механізми видоутворення.

Основним рушійним фактором еволюції вона визнає природний відбір. Базисом її стали твердження радянського вченого Сергія Четверикова про сумісність принципового знання, отриманого генетикою, з теорією природного відбору.

На сьогодні визнається, що:

  • основним фактором еволюції, що направляють її хід, є природний відбір;
  • він сприяє розмноженню і виборчому виживання найбільш пристосованих живих організмів;
  • видоутворення відбувається під тиском природного відбору;
  • матеріал для дії механізмів природного відбору надають інші біологічні механізми – різні види спадкової мінливості;
  • природний відбір діє в рамках боротьби за існування і виживання.
Посилання на основну публікацію