1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке

Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке

Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке. Як зазначалося, протягом двох останніх десятиріч унаслідок розробки синтаксонів рослинних угруповань України за методом Браун-Бланке отримано синтаксони, виділені в різних типах рослинності. Їх згруповано в певну систему класифікаційних одиниць. Розроблені синтаксономічні схеми охоплюють фітоценотичні таблиці, тому ці матеріали придатні для подальшого використання. Одержані фітоце-нотичні матеріали можна застосовувати для створення прикладних типологій та зонувань, використовувати з ресурсною метою.

Як зазначають автори підручника з основ фітоценології І. Гри-гора і В. Соломаха (2000), розробка повної класифікаційної системи рослинного покриву України за методом Браун-Бланке є досить складним завданням з огляду на об’єктивні та суб’єктивні причини. По-перше, системи рослинних угруповань створюють протягом останніх десятиріч, що для вирішення такого завдання є досить малим терміном. По-друге, в основу синтаксономічних схем, що розробляються, покладено різноманітний фітоценотичний матеріал, зібраний вітчизняними вченими протягом усього періоду розвитку української фітоценології. По-третє, геоботанічні матеріали є також неоднорідними тому, що їх виконують різні дослідники. Уніфікація методичних підходів до опису рослинних угруповань дасть змогу отримати логічно обґрунтовану й достатньо повну систему рослинних, а згодом і біотичних таксонів.

ПОДІЛИТИСЯ: