Штучний і природний відбір

Під штучним добором розуміють здійснювану людиною систему заходів по вдосконаленню існуючих і створенню нових порід тварин і сортів рослин з корисними у господарському відношенні спадковими ознаками.

Дарвін розрізняв дві фірми штучного відбору:
Несвідомий відбір – стихійний, застосовувався на перших етапах одомашнення рослин і тварин
Методичний відбір – свідомий, людина підбирав для схрещування пари за наміченим планом
Вивчення штучного відбору призвело Дарвіна до думки про наявність аналогічного процесу в природі.
Природний відбір:»Збереження корисних індивідуальних відмінностей чи змін і знищення шкідливих»(Ч. Дарвін).

Природний відбір відбувається в процесі біологічного змагання, яке Дарвін назвав боротьбою за існування. Вона може проявлятися в трьох формах:
внутрішньовидова боротьба – відображає конкуренцію між особинами одного виду
міжвидова боротьба – змагання за виживання між особинами різних видів
боротьба з несприятливими умовами середовища (що дозволяє вижити і залишити потомство бапес пристосованим до суворих умов)

Розвиваючи вчення Ч. Дарвіна, академік І. І. Шмальгаузен у своїх роботах показав, що існують дві форми природного відбору.
Стабілізуючий відбір – фіксує, закріплює корисні ознаки і властивості у відносно постійних умовах середовища.
Рушійною відбір – прагне змінити вигляд і зробити його пристосованість до умов життя більш досконалою. Призводить до утворення нових популяцій, а потім і видів.
Взаємовідношення цих двох форм природного відбору визначає швидкість і характер еволюції різних видів і різновидів.
Результатом дії факторів еволюції є пристосованість організмів до тих умов, в яких вони живуть.

Посилання на основну публікацію