Шляхи та напрямки еволюції

Еволюція здійснюється двома способами – дівергентним і конвергентним, і в результаті цих процесів виникають різні види як за рівнем їх організації, так і за характером пристосування до середовищ проживання. Тому розрізняють три шляхи еволюції за характером зміни рівня організації виникаючих організмів: ідіоадаптація, ароморфоз і дегенерація.

1. Ароморфоз (арогенез) – шлях еволюції, при якому рівень організації організмів у порівнянні з вихідними формами підвищується. До ароморфозу відносяться: виникнення фотосинтезуючих організмів з гетеротрофів; поява багатоклітинних організмів з одноклітинних; виникнення псилофітов з водоростей; поява покритонасінних з наявністю подвійного запліднення і нових оболонок в насінні з голонасінних; виникнення організмів, здатних вигодовувати своїх дитинчат молоком, і т. д.

2. Ідіоадаптація (алогенез) – шлях еволюції, при якому з’являються нові види, за рівнем організації не відрізняються від вихідних видів.

Виниклі при ідіоадаптації види відрізняються від вихідних ознаками, що дозволяє нормально існувати в різних умовах проживання. До ідіоадаптації можна віднести появу різних видів в’юрків на Галапагоських островах, різних гризунів, що живуть в різних умовах (зайці, білки, ховрахи, мишоподібні гризуни), й інші приклади.
3. Дегенерація (катагенез) – шлях еволюції, при якому загальний рівень новопосталих організмів знижується.

Прикладом дегенерації є виникнення класу паразитичних хробаків – лентеців, які мають примітивну будівлю, але сильно розвинену статеву систему; лентеци походять від вільно живучих плоских хробаків, які мають досить складну будову. Причиною дегенерації є спрощення в добуванні їжі, але ускладнення реалізації процесів розмноження; як правило, дегенерація спостерігається при переході вільно живучих форм до паразитичного способу життя.
У деяких джерелах шляху еволюції називають напрямками. У цьому випадку необхідно вказувати: напрями еволюції за характером зміни рівня організації, так як існують напрямки еволюції за характером процвітання. За цією ознакою розрізняють два напрями – біологічний прогрес і біологічний регрес.

Біологічний прогрес – це такий напрям еволюції, при якому збільшується число популяцій, підвидів і розширюється ареал (територія проживання), при цьому дана група організмів знаходиться в стані постійного видоутворення.
В даний час в стані біологічного прогресу перебувають ссавці, членистоногі (з тварин), покритонасінні (з рослин). Біологічний прогрес не означає підвищення рівня організації організмів, але й не виключає його.

При цьому великий вплив на стан прогресу чи регресу організмів робить діяльність людини. Так, багато видів тварин вимерли через вплив людини (наприклад, тюлень Стеллерова корова, тури і т. д.).

Посилання на основну публікацію