Шляхи досягнення біологічного прогресу

Назвіть ознаки біологічного прогресу і біологічного регресу.

Ознаки біологічного прогресу:

 • збільшення чисельності особин;
 • розширення ареалу;
 • збільшення числа популяцій, підвидів, видів і т. д.

Ознаки біологічного регресу:

 • зменшення чисельності особин;
 • скорочення ареалу;
 • зменшення числа систематичних груп більш низького рангу (зниження різноманітності особин).

Чим розрізняються поняття «біологічний прогрес» і «морфофізіологічний прогрес»?

Біологічний прогрес – напрям еволюції, що характеризується підвищенням пристосованості організмів певної систематичної групи до навколишнього середовища. Поява нових пристосувань забезпечує організмам успіх у боротьбі за існування, збереження і розмноження в результаті природного відбору. Морфофізіологічний прогрес – це глибокі зміни в будові і функціях організмів, у результаті яких значно підвищується рівень організації та інтенсивність процесів життєдіяльності.

Якими шляхами може досягатися біологічний прогрес? Охарактеризуйте ці шляхи.

Біологічний прогрес може досягатися трьома основними шляхами – за допомогою:

 • арогенеза;
 • аллогенеза;
 • катагенеза.

Арогенез – шлях розвитку адаптацій, що підвищують рівень організації особин і дозволяють їм розширити середовище перебування або перейти в нове середовище. Ці адаптації називаються ароморфозами і покритонасінних рослин, класів наземних хребетних тварин та ін.

Аллогенез – шлях розвитку приватних адаптацій, що не змінюють рівень організації особин і дозволяють їм більш повно заселити колишне середовище проживання. Ці адаптації називаються алломорфозами.

Катагенез – шлях розвитку адаптацій, що знижують рівень організації особин і дозволяють їм заселити більш просте середовище проживання. Ці адаптації називаються катаморфозами.

Які ароморфози дозволили рослинам вийти на сушу?

Поява тканин (покривна, механічна, провідна) у рослин, завдяки яким стало можливим підтримувати вертикальне положення тіла, проводити поживні речовини від коренів у верх.

Завдяки яким алломорфозам ссавці досить повно заселили наземно-повітряне середовище?

Завдяки появі різних форм кінцівок у хребетних, дзьобів і ніг у птахів.

Назвіть катаморфоз, що дозволяють організмам перейти до паразитичного способу життя.

Прикладами катаморфоз є: редукція нервової системи, органів почуттів, руху і травлення у паразитичних хробаків; втрачення листя і коріння рослинами-паразитами та ін. Спрощення організації у паразитичних форм супроводжується вдосконаленням репродуктивної системи, що призводить до їх процвітання, тобто до біологічного прогресу.

Вкажіть, які з перерахованих нижче пристосувань тварин до наземних умов є ароморфозами, а які – аломорфозами:

 • альвеолярні легені;
 • крило птаха;
 • кінцівка крота;
 • чотирикамерне серце;
 • нога коня;
 • внутрішнє запліднення.

Ароморфози:

 • альвеолярні легені;
 • чотирикамерне серце;
 • внутрішнє запліднення.

Аломорфози:

 • крило птаха;
 • кінцівка крота;
 • нога коня.
Посилання на основну публікацію