1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Що відносять до біогенної речовини біосфери?

Що відносять до біогенної речовини біосфери?

  • Вапняк;
  • газ;
  • торф;

Пояснення

У вологих екваторіальних лісах багато вологи і світла. Це важливі фактори для росту рослин. Велика кількість рослинності дає поживу великій кількості тварин. Отже, екваторіальні ліси відрізняються більшою сумарною біомасою по-порівнянні, скажімо, з тайгою.

Стійкість будь-якої екосистеми визначається видовою різноманітністю: чим видів більше, тим екосистема стійкіше. Це досягається за рахунок формування в ній розгалужених харчові зв’язків. Це відбувається тому, що кожна екологічна ніша представлена ​​далеко не одним видом. Як наслідок в стійких екосистемах не спостерігається сильні коливання чисельності популяції.

На підставі вищесказаного вибираємо пункти 1 і 4, а пункт 5 виключаємо.

Редуценти – це організми, які харчуються мертвою органікою, більшість з них живе в грунті. Редуценти є майже у всіх екосистемах. Тому пункт 2 ми також виключаємо.

Залишаються пункти «велика чисельність хижаків» і «замкнутий круговорот речовин». В принципі обидва твердження підходять для характеристики екосистеми екваторіального лісу. Вибрати правильну відповідь важко. З одного боку, хижаків там багато хоча б тому, що багато різних видів. З іншого боку, я кажу не про видовому розмаїтті хижаків, а про чисельність. Їх не може бути більше травоїдних.

Якщо ж говорити про кругообіг речовин, то він ніколи не буває повністю замкнутим. Нехай незначний відсоток речовин, але все ж залишає екосистему. Наприклад, при утворенні покладів корисних копалин органічного походження. Інші речовини можуть привноситься в природне співтовариство.

Однак, в екології відрізняють штучні екосистеми (агроценози) і природні саме за критерієм замкнутості кругообігу речовин. У природних майже всі речовини повертаються в екосистему. Грубо кажучи, рослина використовувало воду і вуглекислий газ для синтезу первинної органіки. Тварини з’їли це, потім один одного, коли-небудь загинули. Їх тіла розклали редуценти. В результаті вода і вуглекислий газ повернулися до спільноти. При цьому органіка майже не виносилася з системи зовні. Вона так і «крутилася» в екосистемі, забезпечуючи її стійкість.

В агроценозах велика маса органічних речовин забирається людиною. Тому кажуть, що штучні екосистеми мають незамкнутим кругообігом речовин, що є однією з причин їх нестійкості.

Нас же в питанні запитують, що визначає стійкість. А її визначає відносно замкнутий круговорот речовин.

ПОДІЛИТИСЯ: