Що таке рефлекс і рефлекторна дуга?

Якщо ви випадково доторкнетеся пальцем до розпеченому праски, то тут же відведете руку, не встигнувши про це навіть задуматися.

Фізіологи кажуть – це спрацьовує рефлекс. Багато людей використовують це слово для позначення своїх дій, проте далеко не всі розуміють, про що говорять.

Що таке рефлекс?

Слово «рефлекс» утворено від латинського «reflexus», що означає «відбитий». У фізіології так називають реакцію живого організму на будь-якої подразник, яка виражається в зміні його діяльності і виконується імпульсом, посланим центральною нервовою системою.

Рефлекторні реакції лежать в основі життєдіяльності практично всіх істот, у тому числі і людини. Вони дозволяють максимально швидко реагувати на небезпеку і підлаштовуватися під умови, що змінилися зовнішні умови. Діяльність нашого організму заснована на ряді рефлексів, і якщо хоча б частина з них припиняється, то людина стає інвалідом.

Рефлекс є основною формою активності для нервової системи будь-якого багатоклітинного організму. Його здійснення відбувається за допомогою рефлекторної дуги.

Що таке рефлекторна дуга?

Коли ви торкаєтеся гарячої підошви праски, больовий сигнал надходить від нервових закінчень пальця, проходить по нервовому волокну і надходить в мозок. Там сигнал в частки секунди обробляється, і мозок відправляє м’язам руки наказ скоротитися, щоб отдернуть палець від праски. Шлях, який проходять нервові імпульси для здійснення рефлексу, називають рефлекторної дугою. Спрощено можна сказати, що рефлекторна дуга включає п’ять основних елементів:

 • сприймають рецептори, тобто закінчення нервових волокон або мікротільця клітин епітелію, які розташовуються у всіх внутрішніх органах і органах почуттів;
 • афферентне (чутливе) нервове волокно, по якому відбувається передача збудження в мозок;
 • нервовий центр, який перенаправляє збудження з чутливою нейронної мережі на рухові волокна – певну ділянку мозку, що відповідає за конкретний вид рефлекторної діяльності;
 • рухове (афферентне) нервове волокно, по якому збудження передається на робочий орган тіла;
 • ефектор, або робочий орган, який перетворює надійшов нервовий сигнал в дію (м’язове волокно, залоза, що виробляє секрет певного призначення, інший орган).

Рефлекторні дуги можуть належати нервовій системі:

 • соматичної, керуючої скелетної мускулатурою людини;
 • вегетативної, що здійснює зв’язок з внутрішніми органами.

Види рефлексів у людини і тварин

У будь-якого організму, в тому числі і у людини, розрізняють два види рефлексів: безумовні і умовні.

 • До безумовних відносять рефлекси, отримані організмом з іншої спадковістю. Вони вироблені в ході еволюції і притаманні всім особинам окремо взятого виду. Безумовні рефлекси залишаються практично незмінними від появи організму на світло і до закінчення життя. Вони можуть змінюватися лише зі зміною нервової тканини під впливом хвороби. Людина може навчитися придушувати деякі безумовні рефлекси тривалими тренуваннями.
 • Умовними називають рефлекси, які індивідуально виробляються організмом у ході життєдіяльності і являють собою накопичений їм досвід. Комплекс умовних рефлексів допомагає організму справлятися з небезпеками і підвищує його виживання. Зі зміною умов зовнішнього середовища організм змушений виробляти новий комплекс умовних рефлексів. Вони утворюються за допомогою вищих відділів мозку, і чим складніше мозок, тим швидше формуються в ньому необхідні умовні рефлекси.

Рефлекси можна систематизувати за функціональними ознаками, розділивши їх на:

 • харчові;
 • захисні;
 • репродуктивні;
 • вестибулярні;
 • локомоторним;
 • позно-тонічні.

За локалізацією на тілі рецепторів, що сприймають роздратування, рефлекси поділяються на:

 • екстерорецеативні тобто викликані роздратуванням зовнішньої поверхні тіла;
 • вісцерорецептивні тобто викликані роздратуванням внутрішніх органів;
 • пропріорецептивні тобто викликані роздратуванням сухожиль, м’язів або суглобів.

За типом органів, що беруть участь у повторній рефлекторної реакції все рефлекси можна розділити на:

 • рухові (моторні), в яких задіяна м’язова тканина;
 • секреторні, в яких беруть участь залози, що виділяють певний секрет;
 • судинні, проявом дії яких стає розширення або звуження судин.

Всі перераховані вище типи рефлексів відносяться виключно до простих реакцій безумовних рефлексів. У здійсненні складних рефлексів, в яких задіяні вищі відділи мозку, як правило, бере участь цілий комплекс органів і систем.

Посилання на основну публікацію