Що таке цитоплазма

Складається з гіалоплазми і органел. Гиалоплазма – основна речовина клітини або матрикс цитоплазми позначає внутрішнє середовище клітини і заповнює простір між органелами, поєднуючи їх в єдину систему і забезпечує їх взаємодію один з одним. Через гіалоплазму здійснюється транспорт амінокислот, жирних кислот, нукеотідов, цукрів. Речовини, що надходять в клітину в розчиненому стані, наприклад іони, пересуваються по гіалоплазме від цитоплазматичної мембрани до інших органел клітини. Гиалоплазма є основним місцем зберігання молекул АТФ. Наявність в гіалоплазме ферментів свідчить про те, що тут протікають активні біохімічні процеси, зокрема, гліколіз клітинного дихання.
За хімічним складом гіалоплазма являє собою гелевидний прозоре або мелкозернистое речовина, що складається з води, мінеральних солей, білків, цукрів, органічних і жирних кислот, амінокислот та ін. У гіалоплазме знаходяться також цитоскелет і органели клітини.

Посилання на основну публікацію