Що таке Царство в біології?

Живий світ Землі дуже різноманітний. У ньому існують організми сильно розрізняються між собою: прості і складні, маленькі і великі, рослини і тварини, що живуть на холоді або тільки в теплі і так далі. Людина з давніх часів намагався систематизувати все це різноманіття, віднести схожих живих організмів до однієї групи. У цій групі він також ділив організми по дрібніших, незначним відмітним ознаками.

Царство – це одна з найвищих рівнів класифікації живих організмів. Виділяють царства Тварини, Рослини, Гриби, бактерії, віруси. Існують організми, які складно однозначно віднести до якогось одного з цих перерахованих царств.

Ще Аристотель і його учень Теофраст написали роботи, в яких систематизувалися рослини і тварини. У XVIII столітті Карл Линей займався вивченням класифікації і назв видів. Він виділяв тільки два царства – рослин і тварин. Хоча в той час вже були відомі мікроорганізми, проте всі їх відносили або до рослин, або до тварин.

Лише в XX столітті вчені виявили, що деякі мікроорганізми не мають клітинного ядра. В результаті було виділено окреме царство Бактерії. Також тільки в XX столітті гриби відособили від рослин в окреме царство.

Віруси не мають навіть клітинної будови, тому це також окреме царство.

Життя на Землі виникло близько 3,5 млрд років тому в океані. Перші організми мали дуже просту будову як у бактерій. Вони панували в океані біля одного мільярда років. Потім з’явилися більш складні різноманітні одноклітинні і багатоклітинні організми.

Посилання на основну публікацію