Що таке біотоп і біоценоз в біології?

Довгий час дослідники природи вивчали живі організми окремо. Вони збирали зразки, описували, класифікували, але при цьому розуміли, що всі живі істоти перебувають в тісному взаємозалежної зв’язку.

В кінці 19-го століття німецький біолог Карл Мебіус запропонував новий термін – «біоценоз» – і новий принцип вивчення життя на Землі. Цей вчений вважається одним з основоположників екології.

Що таке біоценоз?

У сучасній науці біоценозом називають співтовариство живих організмів, що мешкають на певній території і взаємодіючих між собою. У біоценоз входять рослини, тварини, гриби і мікроорганізми.

У міру вивчення біоценозів вчені все більше переконуються в тому, наскільки складні ці системи. Будь біоценоз – це не просто сукупність організмів, але і їх зв’язки один з одним і навколишнім середовищем. Було виявлено, що випадання хоча б одного елемента, тим більше -істотне зміна умов існування, можуть викликати пригнічення і навіть загибель всього біоценозу. На жаль, до цих висновків люди прийшли дуже пізно, коли багато унікальні екологічні системи на нашій планеті були вже поставлені на грань загибелі або вже загинули.

Біоценози характеризуються двома найважливішими характеристиками – біорізноманіттям і біомасою. Різноманітність видів, що мешкають на одній території, впливає на стійкість біоценозу. У кожному подібному співтоваристві формується і підтримується екологічна піраміда. Наприклад, рослини засвоюють неорганічні поживні речовини з повітря і грунту, синтезують органічні речовини.

Їх споживають в їжу рослиноїдні тварини, які, в свою чергу, є їжею для хижаків. Вмираючи, ці організми стають харчуванням для бактерій і грибів, які розкладають органіку до стану неорганічних сполук – коло замикається. У усталеною екосистемі все речовини залучаються до ланцюжок харчування. Це справжнє «безвідходне виробництво», створене природою.

Очевидно, що перевага будь-яких видів може призвести до катастрофи. Це трапляється, зокрема, коли людина штучно заносить в середу організми, невластиві біоценозу. Прикладом може служити навала кроликів, привезених до Австралії першими колоністами.

Біомаса – це загальна маса всіх організмів, присутніх в конкретному біоценозі. Показники біомаси змінюються в залежності від клімату. Так, в холодних районах (в Заполяр’ї, на високогір’ї) біомаса мінімальна, оскільки умови проживання надзвичайно суворі. Чим ближче до тропіків, тим більше конкуренції між істотами, то тісніше вони живуть, тим більше біомаса.

Часом показники біомаси мають величезне значення. Скажімо, від кількості грунтових мікроорганізмів безпосередньо залежить процес грунтоутворення і родючість земель.

Що таке біотоп?

Все живе займає певні області, розташовані на суші або в воді. У зв’язку з розвитком науки про живих системах вчені ввели ще один термін – біотоп. Біотопом називають ділянку, на якому є відносно однорідні умови середовища і мешкає певний біоценоз.

Кожен біотоп формується з ряду складових: геологічних, ґрунтових, кліматичних та інших.

Вивчаючи біотопи і біоценози, дослідники прийшли до висновку, що ці системи знаходяться в тісному динамічному взаємозв’язку. Не тільки умови середовища впливають на формування біоценозів (що очевидно), але і сукупність живих організмів впливають на складові біотопів. Причому в останньому випадку величезну роль грає людина.

Так, зі зникненням лісів змінюється клімат: він стає більш спекотним і посушливим. Відсутність рослинності викликає ерозію і збіднення грунтів, а невгамовна застосування хімічних добрив вбиває грунтові мікроорганізми, що призводить до збіднення грунтів.

У зв’язку з тотальною індустріалізацією та перенаселенням проблема екосистем набуває особливої ​​актуальності. Петому біологи та екологи постійно вивчають біоценози, намагаючись знайти крихку рівновагу між розвитком людської цивілізації і збереженням навколишнього середовища.

Посилання на основну публікацію