1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Селекція мікроорганізмів – конспект

Селекція мікроорганізмів – конспект

Найбільш продуктивні штами мікроорганізмів отримують шляхом відбору. Оскільки багато з них є прокаріотами, рівень мутабільності у них значно вище, ніж у еукаріот. Для того щоб домогтися ще більшої генетичної гетерогенності, широко застосовують методи штучного (індукованого) мутагенезу, впливаючи різними мутагенами (фізичними, хімічними і біологічними, докладніше про мутагенні розказано у відповідному розділі генетики). Після цього проводять відбір найбільш продуктивних клітин і клонують їх, вирощуючи на живильному середовищі. Високоефективні продуценти антибіотиків отримані в нашій країні під керівництвом С. І. Аліхіняна. Для цього актіноміце-ти комбіновано обробляли фізичними і хімічними мутагенами і отримали мікроорганізми, що синтезують в десятки разів більше антибіотиків, ніж вихідні форми.

ПОДІЛИТИСЯ: