Селекція, її завдання та основні напрями

Що таке селекція? Що зближує поняття «сорт», «порода» і «штам»? У чому полягають їх відмінності?

Селекція – це наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів з цінними для людини ознаками і властивостями.

Сортом, породою або штамом називають штучно створену людиною сукупність організмів одного виду, які мають певні спадково закріплені ознаки і властивості, а також однотипну реакцію на дію чинників навколишнього середовища.

Сорт – назва штучно створеної:

 • групи організмів у рослин;
 • породи – у тварин;
 • штаму – у бактерій.

Яке поняття ширше: «порода» або «вид»? «Вид» або «сорт»? Наведіть приклади, які підтверджують вашу правоту.

Поняття «вид» ширше в обох випадках. Приклад: численні породи овець (Апшеронська вівця, Кривуляста порода, Гісарськая порода, Фарерські вівця) відносяться до одного виду – Вівця. Або численні сорти Черешні відносяться до одного виду – Черешня.

Ознайомтеся з наступним списком: «Дві німецькі вівчарки, одна такса, сіамський кіт, дві сіамські кішки, три цуценяти добермана, перська кішка». Скільки видів живих організмів наведено в списку? Скільки порід? Скільки особин?

 • Видів: 2 (собака і кішка);
 • Порід: 5;
 • Особин: 10.

Які основні напрямки сучасної селекції? Наведіть приклади.

Основними напрямками сучасної селекції є наступні:

 • Отримання високоврожайних сортів рослин, високопродуктивних порід тварин і штамів мікроорганізмів;
 • Підвищення якості продукції (наприклад, смаку, зовнішнього вигляду, здатності до тривалого зберігання, вмісту білків, вуглеводів, вітамінів та ін.);
 • Удосконалення фізіологічних властивостей рослин, тварин і мікроорганізмів (скоростиглості, стійкості до хвороб, шкідників, несприятливих умов середовища і т. д.);
 • Інтенсифікація розвитку (наприклад, у рослин – підвищення «чутливості» на добрива і полив, у тварин – збільшення так званої «оплати» корму).

Що на практиці означають вирази: «у рослин підвищилася чуйність на добрива» і «зросла оплата корму тваринами»?

На сьогоднішній день можна сказати, що в ряді випадків селекція вже досягла якоїсь межі: наприклад, є породи курей, які несуть яйця практично кожен день.

Подальша селекційна робота ведеться в напрямку найвищої «оплати» корми, тобто створення порід, які дають найбільший вихід продукції при найменших витратах корму з урахуванням індустріалізації агропромислового комплексу.

Наприклад, виведені породи курей, які не знижують продуктивності в умовах великої скупченості тварин на птахофабриках, а також сорти овочевих культур, що дають високі врожаї при вирощуванні в теплицях.

Яке значення для селекції має добір вихідного матеріалу? Як він здійснюється?

Успіх роботи селекціонера багато в чому залежить від правильності вибору вихідного матеріалу, конкретних:

 • видів;
 • сортів;
 • порід;
 • штамів.

Пошук потрібних форм ведеться в певній послідовності, з урахуванням світового генофонду. Насамперед використовуються місцеві форми з потрібними ознаками і властивостями, потім, при необхідності, залучаються і адаптуються форми з інших країн або кліматичних зон і, нарешті, йдуть у справу найсучасніші методи селекційної роботи.

На досягнення яких наук спирається сучасна селекція?

Селекція спирається і на досягнення таких наук як:

 • генетика;
 • систематика;
 • географія рослин і тварин;
 • мікробіологія;
 • цитологія;
 • ембріологія;
 • біологія індивідуального розвитку;
 • молекулярна біологія;
 • фізіологія;
 • біохімія.

Відомо, що у рослин зі збільшенням набору хромосом зростають розміри і врожайність. Наприклад, урожай тетраплоїдної твердої пшениці значно перевершує урожай диплоїдної пшениці-однозернянки. Чому ж останнім часом триплоїдні кавуни і виноград користуються великим попитом, ніж тетраплоїдні, у той час як з 3n і 4n формами соняшнику і квасолі ситуація повністю протилежна?

Тому що триплоїдні і тетраплоїдні впливають на характеристики врожаю, такі як:

 • смак;
 • врожайність;
 • термін зберігання та ін.

А зі зміною набору хромосом змінюються і характеристики. Отже, в залежності від того, які характеристики врожаю потрібні людині, те насіння вона і використовує. Триплоїдні кавуни і виноград володіють:

 • високою врожайність;
 • відмінними смаковими характеристиками;
 • відмінними товарними якостями.
Посилання на основну публікацію