Сечовина

Населення і тваринний світ землі щорічно дають багато мільйонів тонн сечовини, причому майже 50% цієї речовини становить азот, абсолютно необхідний рослинам і тваринам. Однак ні рослини, ні тварини засвоюють азот у формі сечовини. Величезна кількість її накопичувалося б в природі, якби вона не піддавалася розкладанню під дією особливих аеробних бактерій – уробактерій. За допомогою ферменту уреази ці бактерії розкладають сечовину з утворенням аміаку і вуглекислого газу.
Розпад органічних азотистих речовин (у тому числі і білків) до повної їх мінералізації з утворенням аміаку називається аммонификации.

Накопичується таким шляхом у формі амонійних солей аміак під впливом особливих бактерій може піддаватися подальшому перетворенню – нітрифікації.
Нітрифікація називається процес окислення аміаку (або солей амонію) в азотнокислі солі (нітрати). Збудниками цього процесу, відкритого в 1887 р. С. Н. Виноградским, є нитрифицирующие бактерії.
Нітріфіцірующіе бактерії живуть у грунті й у природних водах, вони грають важливу роль у збагаченні грунту азотистими речовинами, необхідними для живлення рослин.

Денітрифікація означає відновлення солей азотної кислоти (нітратів) до молекулярного азоту.
Нітрати, що утворюються в грунті, використовуються для харчування не тільки рослинами, але і денитрифицирующими бактеріями. Денітрифікуючі бактерії широко поширені в грунті, гної, в природних водах і т. д. Так як ці бактерії для свого харчування використовують нітрати, потрібні рослинам, і переводять їх у НЕ засвоюваний рослинами молекулярний азот, то діяльність денитрифицирующих бактерій може завдати великої шкоди родючості грунту, особливо при поганій її аерації. Аерація (насичення повітрям) грунту внаслідок оранки перешкоджає денітрифікації її бактеріями, оскільки цей процес протікає тільки в анаеробних умовах.

Здатність денитрифицирующих бактерій відновлювати нітрати до нітритів використовується в харчовій промисловості при виготовленні деяких м’ясних товарів, наприклад, ковбас. Дляпріданія їм стійкої рожево-червоного забарвлення до сировини додають нітрат (селітру). Під дією бактерій він відновлюється до нітриту, а останній, з’єднуючись з міоглобіном (барвником) м’яса, додає йому рожево-червоне забарвлення.

Фіксація атмосферного азоту означає зв’язування атмосферного азоту деякими мікроорганізмами. Зменшення пов’язаного азоту в грунті внаслідок життєдіяльності денитрифицирующих бактерій може більшою чи меншою мірою відшкодовуватися азотфіксуючими мікроорганізмами, здатними зв’язувати (фіксувати) атмосферний азот, з’єднуючи його з іншими елементами. Дочисла таких мікроорганізмів відносяться деякі водорості і бактерії. Вони відіграють велику роль у поповненні азотистих запасів грунту і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Перетворення сполук вуглецю, що не містять азоту, протікають в природі всюди. Особливе місце серед цих перетворень належить різним бродильних процесів, багато з яких мають найважливіше значення для технічної мікробіології.

Бродінням називається розщеплення вуглеводів, спиртів, органічних кислот під впливом мікроорганізмів. Серед бродильних процесів розрізняють істинне бродіння, що протікає в анаеробних умовах, і окисні процеси, які проходять в аеробних умовах і отримали назву – окислювальні бродіння.
До числа перетворень безазотистих органічних сполук відноситься також руйнування жиру і жирних кислот. Серед численних і складних процесів, що протікають в природі під впливом мікробів, зустрічаються такі, які мають велике практичне значення в діяльності людини.
З точки зору харчової мікробіології особливої уваги заслуговують різні види бродіння, руйнування жирів і гнильні процеси.

Посилання на основну публікацію