С3-фотосинтез

 

Це тип фотосинтезу, при якому першим продуктом є трьохвуглецеві (С3) з’єднання. С3-фотосинтез був відкритий раніше С4-фотосинтезу (М. Кальвін). Саме С3-фотосинтез описаний вище, в рубриці « Темновая фаза ». Характерні особливості С3-фотосинтезу : 1) акцептором вуглекислого газу є РіБФ, 2) реакцію карбоксилирования РіБФ каталізує РіБФ-карбоксилаза, 3) в результаті карбоксилювання РіБФ утворюється шестіуглеродних з’єднання, яке розпадається на дві ФГК. ФГК відновлюється до тріозофосфатов (ТФ). Частина ТФ йде на регенерацію РіБФ, частина перетворюється в глюкозу.

Посилання на основну публікацію