Рух молекул розчинника

Рух молекул розчинника можна описувати таким же чином, як і рух молекул розчиненої речовини; це означає, що і напрямок, і швидкість дифузії розчинника підкоряються тим самим закономірностям, що і рух молекул розчинених речовин. Єдина складність виникає при визначенні концентрації розчинника. Відомо, що в розчинах, розділених напівпроникною мембраною (незалежно від того, є вона природною, тобто»живий», або штучної), молекули розчинника переміщуються з області більшої його концентрації в область меншої концентрації.

Описуючи цей процес у більш звичних термінах, ми можемо сказати, що молекули розчинника рухаються в тому напрямку, де концентрація розчинених речовин відносно висока. ВантГофф першим помітив, що потік молекул розчинника подібний до потоку молекул газу, що рухаються в напрямку меншого тиску. Цю аналогію можна продовжити, прийнявши, що молекули розчиненої речовини займають»нульовий»обсяг, і розглядаючи поведінку тільки молекул розчинника. Отже, молекули розчинника будуть рухатися таким чином, щоб їх концентрація по обидві сторони мембрани стала однаковою. Іншими словами, молекулі властиво»прагнення перебігти»з розчину високої концентрації в розчин низької концентрації. Осмотичний тиск є величиною, що характеризує силу цього прагнення. На фіг. 34 наведена схема простого осмометром.

Вода в цьому випадку рухається в ту сторону, де її концентрація нижче, в результаті чого обсяг А буде зростати. За допомогою ртутного стовпчика тиск у цьому обсязі може бути підвищений, причому якраз настільки, щоб призупинити подальше збільшення обсягу, в результаті чого проникнення розчинника в досліджуваний розчин припиняється.

Тиск, який необхідно прикласти до посудини А для того, щоб потік розчинника став дорівнює нулю, називається осмотичним тиском. Це якраз той тиск, який необхідно створити в обсязі А, щоб запобігти переходу молекул розчинника з обсягу Б в обсяг А. Таким чином, осмотичний тиск дозволяє кількісно оцінити властиве молекулам розчинника»прагнення перебігти»з обсягу Б в обсяг А.

Посилання на основну публікацію