Рух бактерій

Серед бактерій зустрічаються рухливі і нерухомі форми. Рух бактерій відбувається зазвичай за допомогою так званих джгутиків. Деякі покручені бактерії, що не мають джгутиків, пересуваються шляхом згинання тіла. Джгутики бактерій визначають рухливість бактеріальної клітини. Джгутики представляють собою тонкі нитки, що беруть початок від цитоплазматичної мембрани, мають велику довжину, ніж сама клітина. Товщина джгутиків 12-20 нм, довжина 3-15 мкм. Джгутики складаються з білка – флажеліну (від flagellum – джгутик).

Розміщення джгутиків на тілі бактерії може бути різним: один джгутик на кінці тіла (бактерії – монотріхі), пучок джгутиків на кінці тіла (бактерії – лофотрихи), джгутики розташовані по всій поверхні тіла (бактерії – перітріхі) у кишкової палички, протея та ін лофотрихи мають пучок джгутиків на одному з кінців клітини. Амфітріхі мають по одному жгутику або пучку джгутиків на протилежних кінцях клітини.

Характер руху визначається характером жгутованія. Бактерії з полярно розташованими джгутиками рухаються по прямій, тільки іноді роблячи відхилення в бік у вигляді легких коливальних рухів. Рух бактерій, що мають джгутики по всьому тілу, носить безладний характер, відбувається у вигляді жвавого кувиркання.

Швидкість переміщення у різних бактерій різна. Найбільш рухомим вважається холерний вібріон, який за 1 секунду проходить відстань, в 15 разів перевищує довжину його тіла. Більша ж частина бактерій за 1 секунду переміщається на відстань, близьке довжині їх тіла. На рухливість бактерій дуже сильний вплив роблять умови зовнішнього середовища.

Посилання на основну публікацію