Рушійні сили інфекційного процесу

Виходячи з визначення інфекційного процесу, виявляють, принаймні, 3 основних учасника інфекції: збудник, господар і фактори зовнішнього середовища.

Збудник хвороби – мікробна клітина – характеризується кількісними та якісними характеристиками: патогенністю (видовий ознака) і вірулентністю (індивідуальна характеристика штаму).

Платформа, на якій розгортається інфекція, – це організм людини-господаря, який повинен бути сприйнятливий до інфекту (видовий ознака) і бути чутливим до нього (індивідуальна характеристика), тобто мати інфекційну чутливість. При цьому фізіологічні характеристики господаря, стан його природної резистентності відіграють при цьому далеко не останню роль.

І нарешті, третій учасник інфекції – умови зовнішнього середовища, в якому відбувається інфікування організму збудником. Різні фізичні, хімічні, біологічні та соціальні фактори середовища мають істотне значення для формування і розвитку інфекційного процесу. При загибелі патогена або господаря інфекційний процес переривається. В умовах же взаємної адаптації патогена і господаря (персистенції патогена) має місце продовження інфекційного процесу у формі резидентного бактерионосительства, латентної інфекції або хронічного захворювання. Фактори зовнішнього середовища, хоча і в різному ступені, беруть участь у формуванні інфекційного процесу, визначаючи його розвиток і результат.

Таким чином, виникнення, перебіг і результат інфекційного процесу залежать від якісних і кількісних характеристик партнерів у кожній конкретній ситуації взаємодії паразит-господар. Скажімо, при чумі та ВІЛ-інфекції провідна роль у розвитку інфекційного процесу належить збудника, бо він майже в 100% випадків викликає хворобу і високу летальність (виключається факт вакцинації). Розвиток ендогенних, вторинних інфекцій, що викликаються умовно-патогенними мікробами (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та ін.), Багато в чому визначають захисні сили господаря. Для виникнення госпітальних інфекцій (стафілококові та ін.) Важливе значення має як імунний статус господаря, так і стан протиепідемічних заходів в лікувально-профілактичному закладі, тобто умови зовнішнього середовища. За яким сценарієм розвиватиметься інфекція, це і визначають рушійні сили інфекційного процесу.

Посилання на основну публікацію