1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Рушійні сили еволюції: спадкова мінливість

Рушійні сили еволюції: спадкова мінливість

Рушійні сили еволюції: спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. Провідна роль природного добору в еволюції

Рушійні сили еволюції видів у природі, по Ч. Дарвіну – це спадкова мінливість і природний відбір. Основа природного відбору – боротьба за існування.

Розрізняють декілька форм природного добору, які залежать від умов зовнішнього середовища.

Стабілізуючий відбір веде до збереження мутацій, що зменшують мінливість середньої величини ознаки, тобто зберігає середнє ознаки. Наприклад: у квіткових рослин квітки мало змінюються, а вегетативні частини рослини більш варіабельні. На пропорції квітки в цьому прикладі вплинув стабілізуючий відбір.

Інша форма відбору – рушійний відбір, при якому відбувається зміна норми реакції в певному напрямку; такий відбір змінює середнє ознаки. Прикладом такого відбору може служити поступова заміна в промислових районах светлоокрашенних особин метелики березова п’ядун на темнофарбовані.

Ще одна форма – дізруптівний (розриває) відбір, який дає перевагу для виживання особин, що мають крайні прояви даної ознаки. Такий відбір спрямований проти середніх і проміжних форм. При цьому зберігаються найбільш хто ухилився від середніх значень ознаки частини популяції; як правило, це відбувається у зв’язку з дуже різкими змінами середовища проживання. Наприклад, внаслідок масового застосування отрутохімікатів збереглися стійкі до цих хімікатів групи особин комах. Кожна така група стала самостійним селективним центром, в межах якого вже стабілізуючий відбір зберігає стійкість до пестицидів.

В основі природного відбору лежить боротьба за існування. Дарвін виділяв три форми цієї боротьби.

а) внутрішньовидова боротьба за існування – це конкуренція рослин одного виду за світло і воду, тварин одного виду – за їжу та ділянки для поселення і т. д .;

б) міжвидова боротьба за існування – це взаємовідносини між особинами різних видів, які можуть розвиватися, зокрема, у вигляді паразитизму, хижацтва, конкуренції і т. п. Прикладом міжвидовий боротьби можуть бути взаємовідносини між популяцією хижаків (куниці, горностаї і т. п .) і дрібних гризунів або витіснення світлолюбними рослинами інших світлолюбних видів, яких вони позбавляють необхідного освітлення;

в) боротьба з несприятливими умовами середовища – відбувається при взаємодії живих організмів з абіотичних факторів природи. Тобто це боротьба з нестачею або надлишком вологи, освітленості, з перепадом температур, з закислением або защелачиванием грунту і т.п.

Таким чином, всі нові ознаки, що у результаті спадкової мінливості, проходять перевірку природним відбором. Природний відбір – головний рушійний, спрямовує чинник еволюційного процесу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Слід перших бактерій