1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Розвиток життя у криптозої

Розвиток життя у криптозої

За даними палеонтологів, життя на нашій планеті триває 3,53,7 млрд років. Цей величезний “масив” часу за ознаками життя поділяють на два великі й різні проміжки, які називають еонами (airnv – з грец. ера, епоха): криптозой (крилгод – з грец. таємний, прихований і… життя) і фанерозой (pavepog- з грец. явний і… життя) (рис. 3.1).

Палеонтологія вивчає видовий склад викопних організмів, їхню морфологію та мінливість, визначає час існування та ареал виду, з’ясовує умови життя організмів та їхнє взаємовідношення з довкіллям, вирішує питання систематичної приналежності та еволюції, відтворює напрями розвитку тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів.

В еволюції можуть виявлятися паралелізм (подібність організмів, що мають спільне походження, успадковане від спільних предків) і гомеоморфія  значна схожість, іноді майже цілковита подібність двох або більше груп органічного світу (видів, родів, родин), не пов’язаних між собою безпосередньою спорідненістю.

Індивідуальний розвиток організму називають онтогенезом (ovros – з грец. єство і yevvarn – породжую), а групи організмів – філогенезом. Закони спадковості Г. Менделя разом із вище зазначеними законами, закономірностями і принципами є основою для аналізу розвитку органічного світу на нашій планеті – біогенезу.

У формуванні планети Земля вчені виділяють два найбільших етапи: астрономічний і геологічний.

Астрономічний етап характеризується відсутністю атмосфери, гідросфери та магнітного поля, а також значними потоками космічної речовини й енергії, падінням метеоритів, зокрема дуже великих, місячними амплітудами температур (від +170 до -170°С).

Для геологічного етапу характерна диференціація планетарної речовини з утворенням ядра, мантії і кори та формуванням оболон-кової структури: спочатку двохоболонкової (земна поверхня й атмосфера), потім трьохоболонкової (додається гідросфера) і, нарешті, чотирьохоболонкової (виникає жива речовина – цей найбільший феномен Сонячної системи). Геологічний етап триває вже понад 4 млрд років, а найпримітив-ніші організми існують на 200-300 млн років менше. Зазвичай, історія кожної науки передбачає її періодизацію. В історії еволюції життя на Землі виділяють два найбільших етапи, або еони: криптозой (тривав понад 3100 млн років) і фанерозой (триває 570 млн років).

ПОДІЛИТИСЯ: