Розвиток зародка (на прикладі тварин). Постембріональний розвиток

Ембріональний розвиток – це розвиток тваринного від зиготи до народження. Перша стадія – бластула (гр. Бластос – зачаток): зародок має форму багатоклітинного одношарового кулі, порожнього усередині. Всі ядра клітин-бластомеров діплоїдни з однаковою генетичною інформацією. Зазвичай в бластуле 64 (іноді 128 і більше) бластомеров. За величиною бластула не перевищує зиготу. Порожнина всередині бластули – первинна (бластоцель). Друга стадія – гаструла (гр. Гастер – шлунок): зародок двошаровий, у нього з’являється кишкова порожнина, первинне ротовий отвір, два шару клітин – ектодерма і ентодерми. Потім починається пізня гаструла (у всіх тварин, крім губок і кишковопорожнинних). На цій стадії з’являється третій шар клітин – мезодерма, яка закладається між екто- і ентодерми. Спочатку вона має вигляд двох кишень, порожнини яких називаються вторинною порожниною тіла. У зародку хордових настає слідом за цим стадія нейрули – формується осьової комплекс, що складається з хорди та нервової пластинки, розташованих паралельно один одному. Хорда виникає з ентодерми (точніше, з хордомезодерми), а нервова пластинка – з ектодерми.

Надалі йде диференціювання клітин: з ектодерми утворюються покривний епітелій, емаль зубів, нервова система, органи чуття. З ентодерми – епітелій кишечника, травні залози, легені. З мезодерми – скелет, м’язи, кровоносна система, видільні органи, статева система. У всіх тварин і у людини одні й ті ж зародкові листки формують одні й ті ж органи і тканини. Це якраз і свідчить про те, що зародкові листки гомологични і мають єдине походження в еволюції.

З моменту народження організму або виходу організму з яйцевих оболонок настає період постембріонального розвитку.

Постембріональний розвиток може бути прямим, коли з яйця або організму матері з’являється істота, подібне з дорослим (плазуни, птахи, ссавці), і непрямим, коли утворилася в ембріональний період личинка влаштована простіше, ніж дорослий організм, і відрізняється від нього способами харчування, руху та іншими (кишковопорожнинні, плоскі і кільчасті черви, ракоподібні, комахи, земноводні).

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.