Розумова робота

Розумова робота – це мислення. Розумова робота включає прийом і переробку інформації, її порівняння з інформацією, що зберігається в пам’яті, перетворення інформації, визначення проблем і шляхів їх вирішення, формування мети.

Розумова робота тісно пов’язана з членороздільною мовою, тому що людина має справу не з конкретними предметами, явищами або живими організмами, а з визначальними їх символами чи поняттями.

Розумова робота включає розумовий і емоційний компоненти. Розумовий компонент пов’язаний з інтелектуальними здібностями людини, він вимагає обдумування, концентрації уваги. Емоційний компонент включає самооцінку людини як суб’єкта розумової праці, оцінку значимості мети і засобів. Емоційний компонент проявляється чіткими реакціями вегетативної нервової системи та змінами настрою людини, викликаючи виникнення численних емоцій. Емоційні навантаження, нервово-психічне перевантаження викликають стимуляцію симпатичної частини вегетативної нервової системи, що проявляється збільшенням частоти пульсу, хвилинного об’єму серця і дихання, потовиділенням.

Посилання на основну публікацію