Розтяжність і еластичність м’язів

Розтяжністю називається здатність м’яза збільшувати довжину при дії вантажу або сили. Розтягнення м’яза залежить від маси вантажу. Чим більше вантаж, тим більше розтягується м’яз. Принаймні зростання вантажу потрібно все більший вантаж або сила для отримання однакового приросту довжини. Має значення і тривалість дії вантажу. При додатку вантажу або сили протягом 1-2 с відбувається подовження м’яза (швидка фаза), а потім її розтягнення сповільнюється і може тривати кілька годин (повільна фаза). Розтяжність залежить від функціонального стану м’яза. Червоні м’язи розтягуються більше білих. Розтяжність залежить і від типу будови м’язи: паралельні м’язи розтягуються більше перистих.

Скелетні м’язи мають еластичність, або пружністю, – здатністю повертатися після деформації в початковий стан. Еластичність, як і, розтяжність, залежить від функціонального стану, будови м’язи, її в’язкості. Відновлення вихідної довжини м’язи також відбувається в 2 фази: швидка фаза триває 1-2 с, повільна фаза – десятки хвилин. Довжина м’язи після розтягнення, викликаного великим вантажем або силою, і після тривалого розтягування довго не повертається до початкової. Після короткочасної дії невеликих вантажів довжина м’язи швидше повертається до початкової. Таким чином, для еластичності м’язи має значення ступінь і тривалість її розтягнення. Еластичність м’язи мала, непостійна і майже досконала.

Довжина анізотропних дисків при скороченні і пасивному розтягуванні не змінюється. Зменшення довжини м’язового волокна при скороченні і збільшення при його розтягуванні відбувається внаслідок зміни довжини ізотропних дисків. При вкороченні волокна до 65% ізотропні диски зникають. Під час ізометричного скорочення анізотропні диски коротшають, а ізотропні подовжуються.
При скороченні збільшується еластичність ізотропних дисків, які стають майже в 2 рази довше анізотропних. Це охороняє волокно від розриву при дуже швидкому зменшенні довжини анізотропних дисків, наступаючому при ізометричному скороченні м’яза. Отже, розтяжністю володіють тільки ізотропні диски.

Розтяжність збільшується при втомі пропорційно зростанню стомлення. Розтягнення м’яза викликає підвищення її обміну речовин і температури. Гладкі м’язи розтягуються значно більше, ніж скелетні, в кілька разів більше своєї первісної довжини.
Еластичність м’язи зменшується при контрактурах, при задубіння. У спокої еластичність м’язи є властивістю міофібрил, саркоплазми, сарколеми і сполучнотканинних прошарків, при скороченні – властивістю скорочених міофібрил.

Розтягування гладких м’язів до критичної межі може відбуватися без зміни їх напруги. Це має велике фізіологічне значення при розтягуванні гладкої мускулатури порожнистих органів, в яких при цьому не змінюється тиск. Наприклад, тиск у сечовому міхурі не змінюється при значному розтягуванні його сечею.

Посилання на основну публікацію