Розмноження у рослин

Незважаючи на наявність репродуктивних органів, у ряду організмів зберігається здатність розмножуватися іншими частинами тіла. Так, відкрито багато рослин, які виходить розмножувати бульбами, живцями, відводками, навіть листям, тобто брати для формування нового організму вегетативні компоненти материнської рослини. Такий метод розмноження називають вегетативним.

У тварин здатність до такого типу безстатевого розмноження зберегли губки, кишковопорожнинні, плоскі черви, покривники. У цих організмів формування приймача йде або шляхом брунькування, або розподілом, після чого кожна відокремилася частина диференціюється до повноцінного.
При безстатевому розмноженні нові особини формуються з однієї або пари клітин материнського організму (гаплоидного або диплоїдного) шляхом мітотичних процесів. В результаті, їх клітини отримують аналогічну спадкову інформацію, яка перебувала в клітинах материнської особини. Таким чином, нові організми, що з’явилися безстатевим шляхом, являють собою копію, отримати еталонним генетичними клонами материнського організму.

Репродуктивні органи, в яких утворюються статеві клітини, у рослин називають генеративних (лат. Genero – народжую) в протилежність вегетативним (листя, коріння, пагони), а у тварин статевими органами (на противагу соматичним від лат. Soma – тіло). Освіта статевих клітин відбувається в два етапи: на першому етапі відбувається розмноження майбутніх статевих клітин шляхом мітозу. Потім ці клітини вступають в мейоз, в результаті якого виникають гаплоїдні статеві клітини.

Різновидом статевого розмноження служить партеногенез (грец. Partenos – незаймана, genesis – виникнення), при якому нова особина виходить з материнської статевої клітини без процесу запліднення. Партеногенетичний розмноження відомо для попелиць, дафній, скельної ящірки, ряду риб і інших тварин. Формування яйцеклітини при партеногенезе зазвичай йде методом стандартного мітотичного поділу без зменшення числа хромосом і їх перекомбінірованія. Зріють організми при цьому будуть зі стовідсотковою ймовірністю схожі материнському.

У більшості перетинчастокрилих комах, в тому числі і у медоносної бджоли, яйцеклітини формуються в процесі мейозу і є гаплоїдними. Вони можуть бути запліднені, а можуть йти і партеногенетичного шляхом. Бджолина матка, наприклад, відкладає як запліднені, диплоїдні яйця, так і незапліднені, гаплоїдні. З диплоїдних яєць народжуються самки (в залежності від годування личинок – робочі бджоли або матки), а з гаплоїдних через партеногенетического запліднення з’являються трутні.

Посилання на основну публікацію