Розмноження і розвиток тварин

Тварини розмножуються різними способами: безстатевим, вегетативним і статевим. Безстатеве і вегетативне розмноження здійснюється без участі статевих клітин. Безстатевим способом розмножуються одноклітинні організми (амеба, інфузорія, малярійний паразит та ін.) Вегетативне розмноження здійснюється в результаті відщеплення від материнського організму багатоклітинних частин (кишковопорожнинні, кільчасті хробаки та ін.)

Статеве розмноження відбувається за участю статевих клітин (гамет), після злиття яких утворюється запліднена яйцеклітина. Особливим типом розмноження є партеногенез, коли новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини. У деяких тварин відбувається чергування поколінь. У своєму життєвому циклі кожен організм тварини проходить стадії індивідуального розвитку (онтогенез), а саме:

  • ембріональний розвиток;
  • безстатевозрілість (з моменту народження до статевої зрілості);
  • статевозріла;
  • старіння.

Ембріональний розвиток починається з запліднення яйцеклітини, її подальшого дроблення з утворенням бластули (складається з одного ряду клітин), яка, розвиваючись, утворює зародкові листочки – гаструли, з зародкових листків утворюються тканини і органи дорослої особини.

Процес утворення тканин називається гістогенезом, а процес формування органів – органогенез. Завершується ембріональний розвиток утворенням зародка. У багатьох тварин ембріональний розвиток закінчується утворенням личинки, що відрізняється від дорослих особин не тільки будовою, але й способом життя. Такий спосіб розвитку (від личинки до дорослої особини) називають метаморфозом або непрямим.

Розвиток, коли молоді особини народжуються схожими на дорослих, називається прямим.

Кожному виду організмів властивий тільки його життєвий цикл – сукупність і послідовність розвитку окремих фаз. Він може бути простим (при прямому розвитку) і складним, який пов’язаний з метаморфозом, чергуванням поколінь і т. д.

Тваринам властивий такий процес, як регенерація – відновлення втрачених або пошкоджених органів, а також оновлення цілого організму з його частини. Наприклад, у гідри організм може бути оновлений з 1/200 його частини, у планарії – з 1/100, у ящірки може бути оновлений хвіст і т. д. З підвищенням рівня організації тварин здатність до регенерації зменшується.

Посилання на основну публікацію