1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Рослинність пустель

Рослинність пустель

Адаптація рослин до фізичних умов поєднується з адаптацією до засолених безгумусних ґрунтів та високої температури. До таких умов змогли адаптуватися лише ті рослини, коренева система яких має високий осмотичний тиск та глибоке коріння. Зокрема, насіннєві паростки дерев і чагарників розростаються у стрижневі корені, довжина яких у десять разів перевищує наземні паростки, а деякі злаки утворюють кореневу систему у верхніх ґрунтових горизонтах, що нагадує войлок, і досягають метрової довжини. Чим сухіше, тим більше зростає маса кореневої системи. Зрозуміло, що в пустельних регіонах повніше представлені рослини-ксерофіти та гіперксерофіти, для яких характерне зменшення площі поверхні, з якої випаровується волога. Такої залежності досягають шляхом редукції листя та скидання асимілюючих органів з підвищенням сухості ґрунту і повітря.

Особливу групу утворюють рослини-сукуленти, які нагромаджують вологу в листі, стеблах, корінні у вологий період і економно витрачають її в сухий період. У пустельних регіонах субтропічного і тропічного поясів формуються своєрідні сукулентні формації з двосезонним режимом випадання опадів, що забезпечує нагромадження вологи в паренхімі (запасаючих тканинах) листків і стебел. Крім сукулентів (кактуси, агави, алое, молочаї), у пустельних біоценозах значне місце належить рослинам склерофітам, які мають тверді й сухі стебла та вузькі листки. Вони можуть витрачати до 25% вологи і нормально вегетувати. До склерофітів належить багато видів злакових.

Окрему групу утворюють рослини з вкороченим життєвим циклом, який приурочений до вологих проміжків року, коли, наприклад, розтанув сніг і вдосталь сонячного світла і тепла. Насіння таких рослин (ефемерів і ефемероїдів) може зберігати схожість протягом кількох років.

Важливу роль у формуванні зовнішнього вигляду пустель відіграють ґрунти та субстрат, на якому вони формуються. Виділяють піщані, глинисті й кам’янисті пустелі. Так, у піщаних пустелях значну негативну роль відіграє рухомість субстрату; в кам’янистих і галечникових пустелях – щільність і загіпсованість ґрунтів та материнських порід. Цим зумовлена поява в рослин своєрідних пристосувань, залежно від яких виділяють екологічні групи псамофітів і гіпсофітів (рис. 8.18). Едафічні та орографічні чинники в пустелях відіграють особливу роль, перерозподіляючи вологу в мікрорельєфі. Таким чином вони формують рослинний покрив пустельних біомів. Ця особливість найяскравіше виявляється в напівпустелях – окраїнних частинах пустель. Тут закономірно поєднуються в найбільш зволожених місцях фрагменти степів, саван з пустинними угрупованнями в особливо засушливих місцях.

ПОДІЛИТИСЯ: