Роль стовбура мозку в регуляції рухової активності

Стовбур мозку представлений довгастим мозком, середнім мозком і ретикулярною формацією стовбура мозку.
Довгастий мозок бере участь у регуляції рухової активності – до складу ядер черепних нервів входять рухові ядра (V пара черепних нервів відповідає за рухову іннервацію жувальної мускулатури, VI пара черепних нервів – за рух очних яблук). Довгастий мозок забезпечує складні рухові реакції рефлекторного характеру – жування, рух мімічної мускулатури, захисні рефлекси (кашель, чхання).
Роль вестибулярних ядер в регуляції рухової активності
Вестибулярні ядра входять в VIII пару черепних нервів. Це група ядер, з яких найбільш важливим є ядро ​​Дейтерса. Вестибулярні ядра отримують інформацію від рецепторів вестибулярного апарату і передають її на α- і γ-мотонейрони спинного мозку.
Вестибулярні ядра активують α-мотонейрони м’язів розгиначів – відбувається підвищення їх тонусу з метою підтримки положення тіла в просторі.
Вестибулярні ядра посилають імпульси до медіального довгастого пучку стовбура мозку. Він об’єднує в єдине ядра черепно-мозкових нервів, що викликають рух очних яблук (III, IV, VI пари – окорухові нерви). При порушенні вестибулярних рецепторів за участю вестибулярних ядер виникає очної ністагм. Очні яблука роблять повільні рухи у бік, протилежний руху тіла, потім швидко повертаються у бік руху. Це необхідно для фокусування зображення в строго певній ділянці сітківки ока для правильної орієнтації в навколишньому середовищі і просторі.
Таким чином, вестибулярні ядра виконують в регуляції рухової активності наступні функції:
1) беруть участь у перерозподілі м’язового тонусу, підвищують тонус м’язів-розгиначів;
2) сприяють орієнтації в просторі;
3) забезпечують рівновагу тіла;
4) беруть участь у координації рухів.
Роль середнього мозку в регуляції рухової активності
Середній мозок бере участь у регуляції рухової активності за рахунок:
1) ядер III і IV пар черепно-мозкових нервів;
2) червоних ядер;
3) чорної субстанції;
4) даху середнього мозку.
Ядра III і IV пар ставляться до черепно-мозкових нервів. Вони сприяють фіксації погляду і забезпечують орієнтацію тіла в просторі.
Червоні ядра отримують інформацію з верхніх відділів центральної нервової системи – кори великих півкуль, мозочка, підкіркових структур. Від червоних ядер по волокнах руброспінальний тракту імпульси йдуть в спинний мозок. Вони активують центри м’язів згиначів. Це потрібно для підтримки положення тіла в просторі. При перерезке спинного мозку між довгастим і середнім мозком (у бульбарних тварин) переважає тонус м’язів-розгиначів. Якщо така тварина покласти на бік, то воно не може повернутися у вихідне положення.
Функції червоних ядер:
1) беруть участь у перерозподілі м’язового тонусу на користь м’язів;
2) сприяють орієнтації в просторі;
3) забезпечують підтримку рівноваги;
4) сприяють відновленню зміненого положення тіла;
5) забезпечують підготовку тонусу м’язів до довільних рухів.
Чорна субстанція розташовується в ніжках мозку і отримує імпульси від різних структур головного мозку, в першу чергу від базальних гангліїв. До складу чорної субстанції входять дофамінергіческіе нейрони. Від цих нейронів відростки йдуть до базальних гангліїв. Дофамін виконує функція гальмівного медіатора і бере участь в регуляції рухової активності. Аксони дофамінергіческіх нейронів направляються до мотонейронам спинного мозку, при активації цього проводить шляху відбувається гальмування активності α-мотонейронів.
Функції чорної субстанції:
1) беруть участь у перерозподілі м’язового тонусу, надають гальмівний вплив;
2) разом з базальними гангліями беруть участь у регуляції складних рухів;
3) забезпечують контроль за ступенем скорочення γ-мотонейронів.
Дах середнього мозку – тектальная область. До її складу входять горби четверохолмія і вентрально розташовані нейрони. Горби четверохолмія отримують імпульси від зорових і слухових рецепторів – це вищі підкіркові центри слуху і зору. Верхній бугор – зоровий центр, а нижній – слуховий центр. Від нейронів горбів четверохолмія починаються спадні тектоспінальний шляху до α-мотонейронам передніх рогів спинного мозку. Цей шлях забезпечує рухові реакції у відповідь на надмірні слухові і зорові подразники.
Функції даху середнього мозку:
1) забезпечення зорових і слухових рефлексів;
2) реакція рухових рефлексів у відповідь на надмірні слуховий або зоровий подразник;
3) орієнтовні рефлекси у відповідь на новий звук або образ;
4) забезпечення безумовних оборонних рефлексів.
Роль ретикулярної формації стовбура мозку в регуляції рухової активності
Ретикулярна формація стовбура мозку – це скупчення особливого виду нейронів, які мають численні сильно розгалужені аксони. За рахунок цих відростків нейрони ретикулярної формації утворюють численні контакти між собою.
Нейрони ретикулярної формації володіють спонтанною ритмічної активністю (вони здатні генерувати нервові імпульси) і підвищеною чутливістю до дії біологічно активних речовин. До складу формації входять різні нейрони за видами виділення медіатора.
Функції ретикулярної формації
1. Нейрони ретикулярної формації входять до складу життєво важливих центрів довгастого мозку – дихального, судинорухового, харчового.
2. Нейрони забезпечують неспецифічний шлях передачі імпульсів в кору великих півкуль. До них надходять численні імпульси з периферії, але не від рецепторів, а по колатералях аферентних шляхів. Поступивши в нейрон, імпульс втрачає свою специфічність, потім він поступає в кору великих півкуль. Там він не викликає специфічних відчуттів, але підтримує певний рівень збудливості кори великих півкуль. При відключенні формації в корі великих півкуль переважає гальмування. Нейрони ретикулярної формації можуть надавати і гальмівний вплив на кору, але це явище повністю не вивчено.
3. Нейрони ретикулярної формації регулюють активність мотонейронів спинного мозку – спадний гальмівний вплив.
4. Ретикулярна формація довгастого мозку активує тонус м’язів згиначів, а ретикулярна формація моста підвищує тонус розгиначів.
За рахунок ретикулярної формації на кожному рівні стовбура мозку виникає нейрон, який активує сгибатели і розгиначі.
Таким чином, ретикулярна формація:
1) бере участь у регуляції м’язового тонусу;
2) забезпечує орієнтацію в просторі;
3) забезпечує рівновагу і координацію рухів;
4) забезпечує рухові харчові рефлекси – жування, ковтання, смоктання;
5) забезпечує орієнтовні рефлекси, мімічні реакції, здійснює складні рухові акти, виконуючи контроль за ними.
Тонічні рефлекси стовбура мозку
Тонічні рефлекси регулюють м’язовий тонус і забезпечують правильне положення тіла в просторі.
Виділяють статичні тонічні рефлекси і статокинетические.
Статичні – це рефлекси, які забезпечують підтримання тонусу при нерухомому положенні тіла – лежачи або стоячи. Виділяють познотонического рефлекси, які виникають при зміні положення голови і порушенні рецепторів фасцій і м’язів шиї. Імпульси надходять в стовбур мозку і ретикулярну формацію, до вестибулярним і червоним ядер, а звідти по спадним шляхах прямують до α-мотонейронам спинного мозку. Таким чином здійснюється правильне підтримка тіла в просторі. Випрямні (або настановні) рефлекси виникають при відхиленні положення тіла відносно землі.
Виникає збудження вестибулярних рецепторів, пропріорецепторов, тактильних рецепторів шкіри, зорових і слухових рецепторів. Імпульси надходять в стовбур мозку, звідти – на мотонейрони спинного мозку, відбувається перерозподіл м’язового тонусу для збереження пози тіла.
Статокинетічеськие рефлекси забезпечують перерозподіл м’язового тонусу при русі. Виділяють рефлекси, що виникають при прямолінійній і обертальному рухах. При прямолінійному русі рефлекси виникають за рахунок зміни швидкості. Збуджуються рецептори отолітового апарату, передодня равлики, звідти вони направляються до вестибулярним ядер, і відбувається перерозподіл м’язового тонусу. При обертальному русі зі зміною швидкості збуджуються рецептори півколових каналів. Імпульси направляються до вестибулярним ядер, відбувається перерозподіл м’язового тонусу.

Посилання на основну публікацію