Роль праці в становлени людини

Людина живе в суспільстві, підкоряється його соціальним законам. Основу його життя становить праця. Він розвиває науку, культуру, мистецтво. У нього виникла друга сигнальна система. 

Ці якості розвинулися під впливом соціальних факторів. Значення їх у становленні людства (антропогенезе) розкрив Ф. Енгельс у роботі»Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину». Він довів, що основним напрямних фактором про еволюцію була праця.

Праця, олюднити мавпу, вимагав спільних дій, для узгодженого виконання яких у первісних людей з’явилася потреба щось сказати один одному. Звідси – виняткове значення промови, як спеціально людського спілкування.

Мова

Мова об’єднує безліч конкретних явищ і подій у абстрактне узагальнююче їх поняття, виражене словом, легко передається один одному. При цьому відпадає необхідність кожному пережити самому події, про які сигналізує слово, вони можуть обмірковувати і зіставлятися з іншими подіями і приводити до прийняття рішення в розумі.

Усне мовлення забезпечує безпосереднє спілкування людей, письмова – дала можливість накопичувати знання, уявна – дозволяє думати і творити. Завдяки цьому людина виявляє виняткову здатність до розумного планування своєї діяльності, до чого не здатне ні одна тварина.

Посилання на основну публікацію