Роль печінки в синтезі білків

У печінці синтезуються білки, що містяться в плазмі крові: альбуміни, глобуліни (за винятком гаммаглобулінів), фібриноген, нуклеїнові кислоти і численні ферменти, з яких деякі синтезуються тільки в печінці, наприклад ферменти, що беруть участь в утворенні сечовини.

Білки, синтезовані в організмі, входять до складу органів, тканин і клітин, ферментів і гормонів (пластичне значення білків), але не запасаються організмом у вигляді різних білкових сполук. Тому та частина білків, яка не має пластичного значення, за участю ферментів дезамінується – розпадається із звільненням енергії на різні азотисті продукти. Період напіврозпаду білків печінки дорівнює 10 дням.

Посилання на основну публікацію