Роль людини в природі

1. Який вплив людина робить на природу?

Людина проводить на Землі величезну творчу роботу. Він будує міста, заводи. Створює нові породи тварин, сорти рослин, штучні екосистеми (поля, сади, парки, сквери) і підтримує їх існування. Але із зростанням чисельності населення постійно зростає і негативний вплив людини на природу планети. У результаті господарської діяльності виснажуються запаси природних копалин ресурсів – вугілля, нафти, різних руд. Знижується родючість грунтів, на яких з року в рік вирощуються сільськогосподарські культури. Вирубуються ліси, забруднюються водойми, гине безліч рослин і тварин.

2. У чому полягають наслідки негативного впливу людини на природу?

У результаті впливу людини на природу порушуються природні екосистеми, зникають різні види організмів, забруднюються води.

3. Чому вимирають багато видів тварин і рослин?

Людина вирубує ліси, які є місцем проживання тварин і рослин, забруднює ґрунт, позбавляє тварин джерел їжі.

4. Чому важливо зберігати ліси?

Значної шкоди завдає природі винищення лісів. Воно викликає зниження рівня ґрунтових вод, обміління річок, озер, колодязів, є причиною опустелювання. Також ліси є легенями планети, які виробляють величезну кількість кисню, необхідного людині для життя.

5. Наведіть конкретні приклади раціонального природокористування у вашій місцевості.

Вторинне використання відходів: переробка паперу, кольорового металу; роздільний збір сміття; відновлення лісів (висаджування молодих дерев); очищення озер і річок.

Посилання на основну публікацію