Роль клітинної теорії у розвитку природничо-наукових уявлень про світ

Становлення і доказ клітинної теорії дозволило:

  • Визначити найбільш важливі напрямки дослідження живого, отримати практичні результати, які можна використовувати для розвитку таких наук, як генетика, медицина, палеонтологія.
  • Вивчити процеси розмноження, знайти нові методи лікування для вроджених і набутих захворювань, визначити причини виникнення багатьох з них.
  • Створити такі науки як генетика, цитологія, гістологія, що стало основою для вивчення структурних і генетичних властивостей різних тварин, бактерій, рослин. На основі цих знань зараз створюються нові лікарські препарати, врожайні сорти рослин, що дозволяє забезпечити продовольчу безпеку людини і захист його від багатьох хвороб.
  • Вивчити процеси розвитку і розмноження організмів, що дає можливість спрогнозувати їх властивості та особливості, а також зробити певні припущення про властивості вимерлих на основі вивчення палеонтологічних знахідок і прояснити багато моментів історії розвитку живого.

Наявність доведеною базової теорії дозволяє біології як науки розвиватися більш швидкими темпами в правильному напрямку.

Посилання на основну публікацію