Роль фізики, хімії та суміжних біологічних наук у розвитку фізіології

Успіхи сучасної фізики і хімії дозволили розкрити деякі закономірності найтоншого будови і функцій клітин і різних органоїдів клітини. З’ясування будови дезоксирибонуклеїнової (ДНК) і рибонуклеїнової (РНК) кислот дозволило виявити закономірності синтезу білків в клітинах. Для фізіології істотне значення має програмування в нуклеїнових кислотах спадкових особливостей будови і функцій організму, їх участь у процесі пам’яті. Нові методи фізики і хімії значно просунули наші уявлення про функції різних відділів нервової системи, про передачу імпульсів але нервових шляхах і з нервів на органи, озброїли способами спрямованих змін функцій організму. Завдяки новим фізичним методам дослідження виявлені раніше невідомі факти про роботу органів чуття, а в сучасної біологічної хімії розроблені способи синтезу деяких білків, що мають велике значення для регуляції функцій.

Виключне значення для розвитку фізіології мають біофізика, що вивчає фізичні процеси в організмах, і біохімія, що вивчає хімічні процеси в організмах.

Для фізіологічного аналізу використовуються сучасні математичні методи та ідеї кібернетики та автоматичного регулювання, які особливо плідні при вивченні фізіології органів почуттів і нервової системи, сприйняття, впізнавання, поведінки та навчання. Для аналізу та обліку результатів експерименту використовуються електронно -обчислювальні машини.

Біологія як «наука про динаміку органічного світу» (К. А. Тімірязєв), про закономірності еволюції організмів і їх функцій робить значний вплив на розвиток фізіології, особливо еволюційної. У свою чергу фізіологія як розділ біології, який вивчає процеси життя окремого організму на основі біологічних законів, має важливе значення для розвитку біології.

Посилання на основну публікацію