Родоводи при аутосомно-рецесивниму типі успадкування

Рецесивні ознаки проявляються фенотипно лише у гомозигот по рецесивним аллелям. Ці ознаки, як правило, виявляються у дітей фенотипически нормальних батьків, які, будучи гетерозиготами, є носіями відповідних алелей і можуть передати їх нащадкам. У таких випадках вірогідність народження нащадків рецесивних гомозигот дорівнює 25%. Імовірність народження дітей з вказаною генетичної конституцією вище в близькоспоріднених шлюбах. У батьків рецесивних гомозигот по аналізованому аллелю рецесивний ознака буде відтворений в фенотипі всіх (100%) народжених ними дітей (рис. 5.6).

Для родоводів при аутосомно-рецесивним типі успадкування характерно, що нащадки-носії ознаки виявляються не в кожному поколінні.

Як приклад аутосомно-рецесивного типу успадкування патологічного фенотипу наводиться родовід пацієнта з псевдогіпертрофічна прогресивної міопатію, в якій висока частота близькоспоріднених шлюбів (рис. 5.7).

Посилання на основну публікацію