1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Різниця між живою і неживою природою

Різниця між живою і неживою природою

Здатність до руйнування в результаті зростання ентропії – важлива властивість всієї природи, як живий, так і неживої. Гори, планети, зірки нехай навіть через тисячі, мільйони і мільярди років руйнуються і остигають, перероджуються в щось інше. Живі організми смертні, що можна розглядати як аналогію руйнування. Адже при цьому втрачається гомеостаз – здатність зберігати сталість своєї будови. В результаті організм перестає пручатися руйнують його зовнішніх впливів, в ньому починають йти інші хімічні реакції.

Самовідтворення – унікальна властивість живих організмів. Описуючи властивості живого, під самовідтворенням зазвичай розуміють здатність до розмноження. Складний організм може породити таку ж складну структуру як він сам. Нічого подібного в неживій природі немає.

В основі самовідтворення лежить передача генетичної, або спадкової, інформації, що реалізується через здатність ДНК до самоудваіванію – реплікації. Це не просто біохімічна реакція, а складний «механізм», в якому бере участь безліч ферментів. Але навіть це не йде в порівняння з різноманіттям наступних скоординованих процесів в клітинах і організмах, які призводять до появи нового покоління клітин або організмів. Така складність в неживій природі, де молекули мають відносно просту будову і цілеспрямовано не каталізують перетворення один одного, неможлива за визначенням.

Рух не може бути відмінністю живої і неживої природи. Рухаються випромінювання і молекули, повітря, вода, гірські породи, планети і ін. З іншого боку, не всі живі організми здатні переміщатися. Наприклад, рослини та гриби можна вважати нерухомими. Рух зазвичай взагалі не виділяють як властивість живого.

Зростання – важлива властивість живого, яке виражається в збільшенні розмірів тіла. Зростає або сама клітина, або організм за рахунок збільшення кількості клітин шляхом їх поділу. Однак в неживій природі також можна спостерігати зростання об’єктів, якщо розуміти під цим накопичення ними маси. Наприклад, ростуть кристали, поступово приєднуючи до себе групи атомів в певній послідовності. Коли зірки і планети формуються, то також накопичують масу. Навіть гори здатні до зростання в результаті тектонічних процесів на планетах.

Зрозуміло, що «механізми» зростання живої і неживої матерії різні. Для одних це пов’язано з цілеспрямованим поглинанням з навколишнього середовища речовин, їх біохімічної переробкою і встраиванием в тіло зі збереженням характерною складності своєї будови. Для неживого зростання є наслідок фізичних процесів, що протікають в природі. В даному випадку його «механіка» куди простіше. Однак сам факт наявності зростання в обох випадках не дозволяє вказувати його як однозначне відмінність об’єктів живої і неживої природи.

ПОДІЛИТИСЯ: