1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Рибосоми – коротко

Рибосоми – коротко

Рибосоми – невеликі немембранні органели, що складаються з двох субодиниць – великої і малої (рис. 27). Субодиниці рибосом еукаріот збираються в полісом, а потім транспортуються в цитоплазму. Рибосоми прокаріотів, мітохондрій і пластид менше за величиною, ніж рибосоми еукаріот. До складу субодиниць рибосом входять рРНК і білки.

Кількість рибосом до клітки може досягати декількох десятків мільйонів: в цитоплазмі, мітохондріях і пластидах вони знаходяться у вільному стані, а на шорсткою ЕПС – у зв’язаному. Вони беруть участь у синтезі білка, зокрема, здійснюють процес трансляції – біосинтезу поліпептидного ланцюга на молекулі іРНК.

Рибосоми можуть перебувати в гіалоплазме поодинці або збиратися в групи при одночасному синтезі на одній іРНК відразу декількох поліпептидних ланцюгів. Такі групи рибосом називаються полірібосомамі, або полисомой.

ПОДІЛИТИСЯ: