Результати еволюції

Результати еволюції не можуть бути остаточними, оскільки процес її виникає постійно і нерівномірно. Можна судити про результати еволюційного процесу або в глобальному масштабі, на підставі припущень про її ході, або говорити про результат для певного виду на конкретний момент часу.

Таким чином, основними результатами еволюційного процесу є:

  • підвищення рівня пристосованості організмів до певних умов середовища проживання. Це стає причиною їх ускладнення в більшості випадків в плані анатомічної будови, генотипу і метаболізму;
  • збільшення кількості видів. Видове різноманіття яскраво ілюструє взаємозв’язок окремих компонентів біоценозів і результат впливу природного відбору.
Посилання на основну публікацію