Реплікон і ферменти рестрикції

Термін «реплікон» введений Ф. Жакобом і С. Бреннером для позначення молекули ДНК, здатної до самовідтворення і містить необхідні для цього елементи регуляції.

В основі уявлень про РЕПЛІКОН лежать наступні дані:

  • 1) реплікація ДНК не починається за відсутності синтезу білка, але вже почалася реплікація може завершитися і в його відсутність. Отже, для ініціації реплікації необхідний певний білок, названий ініціаторним;
  • 2) фрагменти ДНК, які потрапляють в клітину при кон’югації або трансформації, не здатні до автономної реплікації. Отже, реплікон повинен мати в своїй структурі особливий елемент, названий оператором редуплікаціі або редуплікатором і упізнаваний білком-ініціатором;
  • 3) регуляція реплікації заснована на позитивному контролі, тобто ініціатор в зв’язку з оператором редуплікаціі ініціює (дає сигнал до початку) реплікацію.

Рестрикція чутливих молекул ДНК (НЕ модифікованих) відбувається в момент їх проникнення в неперміссівние клітини. У клітинах, здатних до рестрикції, існують ендонуклеази, специфічні до певних нуклеотидним послідовностям. Ферменти модифікації захищають власну ДНК від дії ендонуклеаз рестрикції. Отже, система рестрикция – модифікація служить своєрідним бар’єром, що охороняє клітину від включення в її геном чужорідної ДНК.

Посилання на основну публікацію