1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Регуляторні гени ВІЛ

Регуляторні гени ВІЛ

У більшості робіт для вивчення функції окремих регуляторних генів HIV на культивованих клітинах в якості основного підходу використовували різні лінії клітин людини, в яких переважно відбувається розмноження вірусу (численні лінії Т-клітин, мононуклеарні клітини периферичної крові, макрофаги і їх похідні, мікроглія).

Головним чином на цих типах клітин були показані основні ефекти продуктів регуляторних генів на експресію клітинних генів, апоптоз, проліферацію і трансформацію клітин. Разом з тим відомо, що вірус експрессірует свої білки і при транфекціі його в інші типи клітин (наприклад, HeLa). Крім того, продукти деяких вірусних генів (зокрема білок Tat) здатні виходити з інфікованих HIV клітин і впливати на інші типи клітин, дистанці від інфікованих вірусом.

Однак питання про клітинно-специфічну дію вірусних генів був досліджений істотно менше. Лише останнім часом з’явилися деякі дані, які свідчать про те, що ефекти продуктів регуляторних генів HIV можуть залежати від типу клітин, на які вони діють. Також було звернуто мало уваги на видоспецифических дію генів HIV, хоча є окремі спостереження, що свідчать про наявність такої специфічності. У літературі існують дані про те, що навіть в клітинах дріжджів окремі регуляторні гени HIV можуть проявляти свої ефекти. Зокрема, описані перебудови цитоскелету дріжджових клітин під дією гена nef, вплив регуляторного гена vpr на мітохондріальну дисфункцію дріжджів. Останнє, наприклад, дозволило описати один з можливих механізмів, який забезпечує зупинку зростання HIV-інфікованих клітин на стадії G2 / M, що спостерігається під дією одиничного гена vpr на клітини людини.

Нами була проведена серія робіт по трансфекції різних типів клітин щура рекомбінантними плазмідами, що містять регуляторні гени ВІЛ. Було поставлено завдання вивчити як клітинно-специфічні, так і можливі відо-специфічні ефекти (в порівнянні з аналогічними клітинами людини) зазначених регуляторних вірусних генів. Відомо, що в клітинах гризунів є численні перешкоди для розмноження HIV, однак ця обставина, на наш погляд, повинно було тільки сприяти вивченню більш тонких механізмів генералізованої взаємодії продуктів вірусних генів з клітинним метаболізмом. У роботі були використані три лінії клітин щура: лінія феохромоцитоми PC 12, псевдонормального клітини лінії Rat-2 і первинні фібробласти. Крім того, експерименти проводилися на ембріональних стовбурових клітинах миші.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Гігієна і її методи