Регуляція харчової поведінки і фізіологічний контроль споживання корму

Розуміння фізіологічних механізмів, що регулюють прийом корму, відноситься до числа центральних проблем харчування сільськогосподарських тварин.

Тому рівень споживання корму є одним з найголовніших чинників, що визначають продуктивні можливості тварин.

Процес прийому корму і його регуляція відрізняються у кожного виду свої особливості, але є і загальні закономірності. Прийом корму можна розглядати як функціональну систему, в якій взаємопов’язані:

умови зовнішнього середовища (клімат, умови утримання, технологія і частота годування, вид і склад корму);
травні процеси (ступінь наповнення шлунка, розтягнення його стінок, біохімічні процеси розщеплення і всмоктування, швидкість проходження вмісту через травний тракт);
фактори, обумовлені обміном речовин (зміна складу крові, гормональні реакції, проміжний обмін речовин);
інформація, яка надходить від органів чуття (оптична, акустична, нюхова, смакова, тактильна);
процеси, пов’язані з нервовою системою (освіта і гальмування умовних рефлексів, інформація зі сфери анімальной і автономної нервової системи).
Основним ефектом функціональної системи харчування є забезпечення певного рівня поживних речовин в організмі, необхідних для нормальної життєдіяльності та досягнення запланованої продуктивності. Центральною проблемою в харчуванні жуйних є розуміння фізіологічного механізму, що регулює прийом корму. В цілому можна сказати, ню тварини, здатні до поїдання найбільшого кількості корму, здатні і найбільш ефективно його перетворювати в відповідну продукцію. Для всього може бути використана тільки та частина енергії, яку тварина отримує понад потребу на підтримку життя.

Індивідуальні відмінності у використанні енергії у тварин одного і того ж напряму продуктивності досить незначні, що підтверджується і даними, отриманими на молочних коровах. З цих даних випливає, що висока продуктивність і господарська цінність тваринного визначаються в першу чергу рівнем надходження енергії. Останній залежить від поїдання кормів і концентрації енергії в раціоні. Зниження поїдання корму на 10% надає на надходження енергії такий же вплив, як і зниження перетравності на 6 одиниць. Варіабельність продуктивного потенціалу кормових рослин на 70% пов’язана з поедаемостью корми і на 30% – з перетравністю. Між обома цими величинами – поедаемостью корми і концентрацією енергії існує взаємозв’язок, оскільки з ростом споживання корму знижується концентрація енергії, необхідна для забезпечення відповідного рівня надходження енергії. Тому дані про регуляцію прийому корму є важливою основу для оцінки і подальшого вдосконалення режимів годування в конкретних умовах сільськогосподарського виробництва.

Посилання на основну публікацію