Рефлекторна дуга, її компоненти, види, функції

Діяльність організму – закономірна рефлекторна реакція на стимул.

Рефлекс – реакція організму на подразнення рецепторів, що здійснюється за участю ЦНС.

Структурною основою рефлексу є рефлекторна дуга.

Рефлекторна дуга – послідовно з’єднаний ланцюжок нервових клітин. Вона забезпечує здійснення реакції, відповіді на подразнення.

Рефлекторна дуга складається з шести компонентів:

 • рецепторів;
 • аферентного (чутливого) шляху;
 • рефлекторного центру;
 • еферентного (рухового, секреторного) шляху;
 • ефектора (робочого органу);
 • зворотного зв’язку.

Рефлекторні дуги можуть бути двох видів:

 • прості – моносинаптичні рефлекторні дуги (рефлекторна дуга сухожильного рефлексу), яка складаються з двох нейронів: рецепторного (аферентного) і ефекторного, між ними є один синапс;
 • складні – полісинаптичні рефлекторні дуги. До їх складу входять три нейрона (їх може бути й більше): рецепторний, один або кілька вставних і еффекторний.

Уявлення про рефлекторну дугу як про доцільну відповідь організму диктує необхідність доповнити рефлекторну дугу ще однією ланкою – петлею зворотного зв’язку.

Цей компонент встановлює зв’язок між реалізованим результатом рефлекторної реакції і нервовим центром, який видає виконавчі команди. За допомогою цього компонента відбувається трансформація відкритої рефлекторної дуги в закриту.

Особливості простої моносинаптичної рефлекторної дуги:

 • рецептор і ефектор територіально зближені;
 • рефлекторна дуга двонейронна моносинаптична;
 • нервові волокна групи Аα (70-120 м/с);
 • час рефлексу короткий;
 • м’язи скорочуються за типом одиночного м’язового скорочення.

Особливості складної моносинаптичної рефлекторної дуги:

 • рецептор і ефектор територіально роз’єднані;
 • рецепторна дуга трьохнейронна (може бути і більше нейронів);
 • є нервові волокна групи С і В;
 • скорочення м’язів відбувається за типом тетануса.

Особливості вегетативного рефлексу:

 • уставний нейрон знаходиться в бічних рогах;
 • від бічних рогів починається прегангліонарний нервовий шлях, після ганглія – ​​постгангліонарний;
 • еферентний шлях рефлексу вегетативної нервової дуги переривається вегетативним ганглієм, в якому лежить еферентний нейрон.

Відмінність симпатичної нервової дуги від парасимпатичної: у симпатичної нервової дуги прегангліонарний шлях короткий, так як вегетативний ганглій лежить ближче до спинного мозку, а постгангліонарний шлях довгий.

У парасимпатичної дуги все навпаки: прегангліонарний шлях довгий, так як ганглій лежить близько до органу або в самому органі, а постгангліонарний шлях короткий.

Посилання на основну публікацію