Рефлекс на дзвінок у собаки

Розглянемо приклад вироблення класичного умовного слюноотделительного рефлексу на дзвінок у собаки. Перед початком вироблення перевіряють, чи дійсно обраний умовний подразник є індиферентним.

Якщо подали дзвінок і він не викликав появи слини, то цей подразник є індиферентним і його можна використовувати для вироблення умовного рефлексу. Включають дзвінок і через 5 з подають підкріплення – їжу. Після кількох поєднань подачі умовного і безумовного подразників виробляється умовний рефлекс. Для перевірки його наявності подають дзвінок без підкріплення їжею. Якщо при дії дзвінка почне виділятися слина, то це свідчить про наявність умовного слюноотделительного рефлексу на дзвінок.

За біологічної значущості виділяють умовні оборонні, харчові, статеві, статокінетичні, лакомоторні, що підтримують гомеостаз.

По виду спричиненої фізіологічної активності і органу-ефектору розрізняють моторні, секреторні, вегетативні (викликають зміна частоти серцевих скорочень, дихання, тонусу судин).

За типом рецепторів, на які впливає умовний подразник, виділяють екстероцептивні, интероцептивні, пропріорецептивні.

За особливостями підкріплення і вироблення бувають умовні рефлекси 1, 2, 3-го і більш високих порядків. Умовний рефлекс 1го порядку виробляється звичайним чином. На його базі виробляється умовний рефлекс 2-го порядку шляхом підкріплення нового індиферентного подразника умовним подразником, на який вже вироблений рефлекс. Принципово аналогічним чином виробляються і умовні рефлекси вищих порядків. У тварин вдається виробити лише умовні рефлекси 1, 2 і 3-го порядків, удетей – до 6-го порядку, у дорослої людини – до нескінченного порядку.

Посилання на основну публікацію