Реакція крові

Активна реакція крові, як і всякого розчину, залежить від концентрації водневих (Н +) і гідроксильних (ОН-) іонів. Середня рН крові людини, коня і собаки при 37 ° С дорівнює 7,35. Таким чином, реакція крові слабощелочная.

Зміна температури тіла не впливає на рН крові, яка зберігається зі значно більшою сталістю, ніж температура тіла. Ця сталість рН забезпечується роботою видільних органів, а також складом еритроцитів і кров’яної плазми. Те, що склад плазми крові має істотне значення для підтримання сталості рН, доводиться тим обставиною, що для зрушення реакції в лужний бік до плазми потрібно додати приблизно в 70 разів більше їдкого натру, ніж до чистої води, а для зрушення а реакції в кислу сторону треба додати більш ніж в 3,25 разів більше соляної кислоти, ніж до води (див. так само статтю “Хімічні реакції”). Сталість реакції крові залежить від буферних систем.

Посилання на основну публікацію