Раціональне природокористування – відповіді

1. Поясніть поняття «раціональне природокористування».

Раціональне природокористування – тип взаємин людини з навколишнім середовищем, при якому він здатний розумно освоювати природні ресурси і попереджати негативні наслідки своєї діяльності.

2. Розкрийте суть маловідходних і безвідходних технологій. Наведіть приклади їх застосування у вашому регіоні.

Маловідходні технології – виробничі процеси, які забезпечують максимально повне використання сировини, що переробляється і відходів, що утворюються. При цьому в навколишнє середовище повертаються речовини у відносно нешкідливих кількостях. Безвідходні технології подразумевают повний перехід виробництва до замкнутого ресурсному циклу без будь-якого впливу на навколишнє середовище. Приклад: функціонування на тваринницьких і птахівничих комплексах біогазових установок.

3. У чому, на ваш погляд, полягає сенс фрази «Транспортна система може бути екологічно чистою лише в тій мірі, в якій чисті її джерела енергії»? Відповідь поясніть на конкретних прикладах.

Розробка екологічно чистих видів палива для транспорту не менш важлива, ніж створення нових автомобільних технологій. Сьогодні відомо чимало прикладів, коли в якості палива в транспортних засобах використовується спирт і водень, в результаті використання яких в атмосферу не виділяються вихлопні гази. Відомо також використання сонячних батарей в якості джерела енергії для транспорту.

4. Охарактеризуйте напрямки робіт, що проводяться в нашій країні для збереження біорізноманіття та генофонду живої природи.

У Республіці Білорусь для цієї мети розроблена наступна система заходів: створення природоохоронних територій – заповідників, національних парків, заказників і т. Д .; розробка системи спостереження за станом навколишнього середовища – екологічного моніторингу; розробка і прийняття природоохоронних законів, що передбачають різні форми відповідальності за негативний вплив на навколишнє середовище (забруднення біосфери, порушення режиму заповідних територій, браконьєрство, негуманне поводження з тваринами та ін.); розведення рідкісних і перебувають на межі зникнення рослин і тварин і переселення їх на охоронювані території або нові сприятливі місця проживання; створення генетичного банку даних – сховищ насіння рослин, статевих і соматичних клітин тварин і рослин, спор грибів, здатних до відтворення в майбутньому; проведення регулярної роботи з екологічної освіти та виховання всього населення, і особливо підростаючого покоління.

Посилання на основну публікацію