Провідна система серця

Збудження в міокарді поширюється відразу до всіх кардиомиоцитам завдяки провідній системі серця, утвореної атиповими м’язовими клітинами. Провідна система серця складається з двох вузлів (синусно – передсердного і передсердно- шлуночкового) і передсердно- шлуночкового пучка. Синусно- передсердний вузол розташований у стінці правого передсердя між гирлами порожнистих вен. Цей вузол називають»водієм серцевого ритму», оскільки порушення спочатку виникає в цьому вузлі. З синусно – передсердного вузла збудження поширюється в міокард передсердь і в передсердно- шлуночковий вузол, який лежить також в стінці правого передсердя, у його кордону з шлуночками. Від передсердно- шлуночкового вузла по клітках передсердно- шлуночкового пучка і його розгалуженням збудження поширюється до кардіоміоцитів шлуночків.

Посилання на основну публікацію