Протизгортальна система

У здоровому організмі не виникає внутрішньосудинного згортання крові, тому що є і система протизгортання. Обидві системи знаходяться в стані динамічної рівноваги. У протизсідання входять природні антикоагулянти. Головний з них антитромбін III. Він забезпечує 70-80% протизсідання здатності крові. Антитромбін III гальмує активність тромбіну і запобігає згортанню на II фазі. Своє дію він робить через гепарин. Це полісахарид, який утворює комплекс з антитромбіном.
Після зв’язування антитромбіну з гепарином, цей комплекс стає активним антикоагулянтом. Іншими компонентами цієї системи є антітромбопластіни. Це білки C і S, які синтезуються в печінці. Вони інактивують V і VIII плазмові фактори. У мембрані ендотелію судин є білок тромбомодулин, який активує білок С. Завдяки цьому попереджається виникнення тромбозів. При нестачі цього білка С в крові виникає схильність до тромбоутворення. Крім того, є антагоністи антигемофільних глобулінів А і В.

Посилання на основну публікацію