Продуктивність тварин як регулятор прийому корму

Якщо висока концентрація різних метаболітів в крові знижує прийом корму, то, природно, виникає питання про фактори, що забезпечують їх швидке зникнення.

Велику роль тут відіграє взаємодія окремих метаболітів. Так, введена в кров оцтова кислота при низькому надходженні енергії зникала значно повільніше, ніж при високому, оскільки для асиміляції ацетату одночасно потрібні і глюкогенні речовини. Якщо, наприклад, в результаті високу здатність до синтезу або великий фізичної активності тваринного створюється підвищена потреба в енергії, то активатори центру насичення можуть оттекать швидше, тим самим даючи можливість повторної стимуляції центру апетиту.

Істотні кореляції між продукцією молока і кількістю спожитого корму були встановлені при випасанні, при годуванні сіном, гранульованої, висушеної гарячим повітрям трав’яний борошном або концентратами. Ця залежність перевірена на парах монозиготних близнюків вівці, причому одна тварина з пари було незаплідненим, а інше перебувало в стадії лактації. Прийом перетравності енергії становив відповідно 30 000 і 40 000 Ккал. В інших дослідах було показано, що Лактуючим близнюк з пари споживав на 47% більше брутто-енергії, ніж незапліднені. При вільному доступі до корму (висушена гарячим повітрям пресована трава) холості матки споживали 100%, лактирующие з одним ягням – 160%, з двома – 180% корму.

Такого роду збільшення споживання корму, проте, можливо лише в тому випадку, коли переваримость всього раціону виражається величиною, більшою ніж 67%. У довготривалих дослідах на високопродуктивних коровах обчислено відношення між споживанням сухої речовини корму і молочною продуктивністю. Споживання перетравного сухої речовини на 25% обумовлювалося дією факторів зовнішнього середовища і на 75% – генетично. При цьому першорядне значення належить продуктивності, хоча величина маси тіла також відіграє роль. Кореляція між споживанням корму і масою тіла була виявлена ​​у овець і великої рогатої худоби. Якщо виразити спожите суху речовину корму в процентах від маси тіла, то можна виявити чіткі відмінності між молочної коровою і відгодівельними биком, а також між вівцематки і лактирующей козою. Найнижче споживання корму відзначається у відгодівельного худоби. Це і є найголовніший фактор, що лімітує його відносно низькою в порівнянні з іншими групами зростаючих тварин метаболічної активності.

Тому в подальшому слід було б зайнятися вивченням можливості подолання цього бар’єру. В цілому, однак, не слід переоцінювати вплив маси тіла на рівень споживання корму, хоча і виявлено тісний кореляцію між масою тіла і швидкістю поїдання корму. При дослідженні споживання корму у високопродуктивних корів встановлено зростання цього показника з ростом числа лактацій і живої маси.

Таким чином, продуктивні можливості тваринного і пов’язана з ними потреба в енергії є вирішальним фактором, що визначає споживання корму.

Молочні корови із середнім удоєм 16,4 кг молока 4% -ї жирності споживали на кожен кілограм молока на 280 г сухої речовини корму більше. У першій третині періоду лактації (виключаючи перші тижні після отелення) при удое 16-30 кг молока 4% -ї жирності споживання сухої речовини корму зростала на 250 г на кожен кілограм молока. Ці співвідношення справедливі особливо для перших 100 днів лактації, так як згодом удій знижується, в той час як споживання корму зменшується лише через 150 днів. Базована на цьому хемостатіческая регуляція може бути повністю ефективною тільки в тому випадку, якщо тривалість перебування корму в рубці або ступінь наповнення рубця не обмежують споживання.

Посилання на основну публікацію